Méér techniek op de vmbo-kaart

  • Onderwijs & Training

De belangstelling voor techniek onder vmbo-leerlingen is -ondanks de gunstige perspectieven- al jaren vrij gering. Dat heeft weer nadelige gevolgen voor de doorlopende leerlijn richting het mbo. Vandaar dat diverse partners uit de infra samen met twee vmbo-scholen én het Koning Willem I College de koppen bij elkaar hebben gestoken om het tij te keren door techniek nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Méér techniek op de vmbo-kaart

Onder meer resulterend in het lanceren van een 'speels' en toegankelijk lespakket.

Om de vraag of-ie thuis ooit in de meterkast heeft gekeken, moet Tom van Schijndel (14) lachen. "Nee, nog niet", bekent de tweedejaars (kader)leerling aan de Bossche Vakschool. Zijn even oude klasgenote Nectarina Josipovic daarentegen reageert anders: "Ik vind het best spannend wat je allemaal in die gekke kast aantreft. Techniek is gaaf."
De klas waartoe de twee behoren, staat een 'uitdagend' programma te wachten. Iedereen krijgt namelijk van techniekdocent Ralf Winkenius het verzoek zich te buigen over een serie opdrachten die bij het lespakket horen.

Excursie

Allereerst is er een korte terugblik op de excursie die zich medio maart voltrok. De excursie ging naar een real life infraproject. De omgeving van de Venstraat in Rosmalen, waar Timmermans Infra in opdracht van Brabant Water de waterleiding aan het vernieuwen was, vormde het 'plaats delict'. Verdeeld over twee dagen bezochten zo'n honderd tweedejaars leerlingen van de Bossche Vakschool de plek. Een deel van het programma bestond uit het observeren van wat zich doorgaans in de 'sleuf' afspeelt.

Catastrofe

"Stel je eens voor dat je thuis geen water, gas, elektriciteit of internet meer hebt; wat kun je dan allemaal niet?", vervolgt Winkenius. De klas komt al snel tot het oordeel dat een dergelijke situatie een ramp zou betekenen. De leerlingen worden hierna verzocht aan de hand van een kleurrijke tekening in de projectmap aan te geven welke infra-gerelateerde werkzaamheden niet deugen. Het stoeien met een veiligheidsplan, waarbij het nodige knip- en plakwerk aan te pas komt, is een andere opdracht.
Maquettes

Het lespakket omvat ook een oefengedeelte, met professioneel uitziende maquettes als praktisch hulpmiddel. Ze zijn vervaardigd door KW1C-studenten. "De maquettes, die voorzien zijn van een dubbele bodem, simuleren een woonsituatie. Ze bieden aan de vmbo-leerlingen de mogelijkheid zélf te oefenen met het grondwerk. Om alle relevante aansluitingen te realiseren worden bij de maquettes allerlei materialen waaronder draden en pijpen geleverd", licht KW1C-docent André van der Stel toe.

Pilot

"Vóórdat met de ondergrondse infratechniek c.q het grondwerk geoefend kan worden, is het noodzakelijk dat de leerlingen eerst de materialen per discipline sorteren. Gevolgd door het maken van een werktekening, zoals dat ook in de praktijk gebeurt", verduidelijkt Jerry-Lynn Braat, leerlingbegeleider bij BAM. Samen met Simone de Kok-Valk, HR-manager bij Heijmans, heeft ze het lespakket samengesteld.

"De Bossche Vakschool draagt nu deze pilot. Na de zomervakantie zullen zowel tweede- als derdejaars vmbo-leerlingen van het Elde College eveneens met de materie aan de slag gaan. Het spreekt voor zich dat bij de derdejaars een verdiepingsslag zal plaatsvinden. Tevens is het de bedoeling om in de nabije toekomst het project op andere vmbo-scholen uit te rollen", aldus De Kok.

Roep om personeel

"Dit is een prachtige manier om onze tweedejaars leerlingen te laten kennismaken met enkele specifieke onderdelen binnen de techniek. Temeer omdat ze over enkele maanden al een keuze moeten maken omtrent de definitieve studierichting. Het lespakket sluit perfect aan bij de loopbaanoriëntatie en de beoogde doorlopende leerlijn richting het mbo", luidt de voorlopige conclusie van Theo van den Berg. Hij is directeur van de Bossche Vakschool. "Het is voor het eerst dat we dit doen, zeker in zo'n groot verband. Dit project krijgt bij ons op school zeker een vervolg. Het zou beslist een toegevoegde waarde hebben om ook de ouders erbij te betrekken. Want laten we wel wezen: de roep om (nieuw) personeel binnen de infrasector klinkt alsmaar luider. Mede door de energietransitie liggen banen min of meer voor het oprapen! "

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!