Merendeel van subsidies Sectorplan West-Brabant uitgekeerd aan logistieke sector

  • Arbeidsmarkt

Werkgevers hebben nog tot 10 juni de tijd om een subsidieaanvraag bij Sectorplan West-Brabant in te dienen voor scholing van personeel of potentiele nieuwe kandidaten.

Merendeel van subsidies Sectorplan West-Brabant uitgekeerd aan logistieke sector

Voorzitter van het sectorplan en tevens burgemeester van de gemeente Woensdrecht Steven Adriaansen vertelt: “We verwachten door te stromen naar subsidieaanvragen voor 320 deelnemers.”

Techniek en logistiek 

Die deelnemers hebben een opleiding gevolgd op het gebied van techniek of logistiek. Veruit de meeste deelnemers zijn aan de slag gegaan bij een bedrijf in de logistieke sector of waren daar al in dienst en zijn nu om- of bijgeschoold. Het sectorplan vergoedt vijftig procent van de opleidingskosten én helpt bedrijven bij de zoektocht naar geschikt personeel.

Deadline

Het programma, dat in juni 2016 van start ging, houdt nu op te bestaan. Op 10 juni dienen alle aanvragen van werkgevers ingeleverd te zijn bij het sectorplan. Dat houdt in dat voor die tijd de opdrachten verstrekt moeten zijn aan opleiders. Het betreft kandidaten die worden bijgeschoold, omgeschoold of door willen stromen naar een functie die goed bij hen past en waar een werkgever om verlegen zit.

Tussenstand

Adriaansen ziet nijpende tekorten aan praktisch geschoolde krachten in de regio West-Brabant. Over de start van het sectorplan vertelt hij: “Aanvankelijk dachten we met name subsidieaanvragen te krijgen voor werknemers in de technische sector. Maar vanwege de huidige tekorten in de logistiek, ging daar de meeste vraag naar uit.” In de maand april stond de teller op 224 geplaatste deelnemers. 177 van hen namen deel vanuit een werkloze situatie en 47 van hen stroomden door vanuit ander werk.

Lessen

Nog steeds bestaat een grote behoefte aan meer personeel in de genoemde sectoren. “Als ik bijvoorbeeld kijk naar de gemeente Woensdrecht, dan zien we de komende vijf jaar met name een enorme behoefte aan goed opgeleide technici. Nu het sectorplan op zijn einde loopt, gaan we goed kijken naar de lessen die we de afgelopen twee jaar hebben geleerd.” 

Rendement

Adriaansen benadrukt dat het plan om veel meer draait dan het verstrekken van subsidie. “Er is een goed contact ontstaan met werkgevers. Ook met gemeentes en opleiders is volop samengewerkt. Het sectorplan komt in juni weliswaar officieel tot een einde, maar we moeten zuinig zijn op de organisatiestructuur en de samenwerking die we hebben neergezet. Die hebben ons veel gebracht: we hebben met elkaar problemen gedeeld en zijn intensief met elkaar in gesprek gegaan. Die kennis laten we na het sectorplan niet verloren gaan.”

1,5 miljoen

Het sectorplan West-Brabant werd gestart na een concrete oproep van werkgevers die om personeel verlegen zaten en aan de bel trokken. Zij hadden behoefte aan meer ambitieuze werknemers met de juiste papieren. Inmiddels is dankzij het sectorplan voor 1,5 miljoen euro aan subsidie verstrekt. Dat is minder dan waar in het sectorplan vooraf van werd uitgegaan. “Dat heeft te maken met de inschatting dat een groot aantal kandidaten een dure en kostbare opleiding in de techniek zou volgen”, blikt Adriaansen terug. “Dure trajecten die uiteindelijk niet zijn doorgegaan.”

Vrachtwagenchauffeurs

Olympia uit Breda was één van die subsidieaanvragers, omdat ze een dringende behoefte heeft aan vrachtwagenchauffeurs. Bijna vijftig kandidaten volgden een opleiding tot vrachtwagenchauffeur en konden daarna verder aan de slag voor het uitzendbureau. In alle gemeentes van West-Brabant en in het Zeeuwse Tholen zijn deelnemers door bedrijven opgegeven.

2017

Ook de opleidingskosten van deelnemers die in 2017 al zijn aangenomen en opgeleid, kunnen nog worden opgegeven. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de subsidie, kunnen contact opnemen via 085 047 12 15 of info@sectorplanwestbrabant.nl.

Auteur: Carline Klijn van Best

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!