Metaalconvenant schept perspectief voor Koning Willem I College en viertal bedrijven

  • Arbeidsmarkt

Het Bossche Koning Willem I College heeft onlangs een metaalconvenant afgesloten met een viertal gerenommeerde bedrijven uit de regio. Het gaat om Benier Nederland, GEA Grasso, Machinefabriek De Dieze en VPT Versteeg.

Metaalconvenant schept perspectief voor Koning Willem I College en viertal bedrijven

V.l.n.r. Arnold Versteeg (directeur-eigenaar VPT Versteeg), Wim Pijnappels (mede-eigenaar De Dieze), Cor van Gerven (lid van College van Bestuur KW1C), Erik van Opstal (directeur Benier Nederland) en Wim van Beerendonk (directeur GEA Grasso).

De bedrijven, die hun sporen ruimschoots hebben verdiend op het terrein van de metaaltechniek, hebben namelijk onverminderd behoefte aan enthousiaste, goedopgeleide creatieve minds.

In de fabriekshal van GEA Grasso in Den Bosch, een bedrijf met een rijke historie dat onder meer compressoren voor de koeltechniek produceert, heerst behalve een opgewekte sfeer aardig wat bedrijvigheid. “Maar je dient altijd rekening te houden met de toekomst, óók als het om het personeel gaat”, weet productiemanager Wil van Gemert, niet te verwarren met de bekende Deputy Director van Europol. “We hebben behoefte aan een adequate instroom van technisch personeel op MBO-niveau. Daar tegenover staat dat we graag een bijdrage willen leveren aan de verbetering van het technisch onderwijs, met inbegrip van het leveren van stageplaatsen voor BOL-studenten en het zorgdragen voor arbeidsovereenkomsten voor BBL-studenten. Een houding die absoluut raakvlakken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn erg blij met het convenant, waardoor de al langer bestaande samenwerking met het KW1C aanzienlijk wordt uitgebreid en verbeterd. Aan het convenant is vooralsnog een looptijd van drie jaar gekoppeld.”

Van Gemert zit in de stuurgroep, die (verdere) invulling geeft aan de samenwerking en deze ook evalueert. Arnold Versteeg (VPT Versteeg), Wim Pijnappels (Machinefabriek De Dieze), Joost Wevers (Benier Nederland), René van Uden en Jacques Doomernik (beiden KW1C) zijn de andere stuurgroepleden.

Curriculum

“De voorgenomen samenwerkingsplannen tussen ons opleidings- en onderwijsinstituut en de vier bedrijven uit de metaalsector zien er solide uit”, luidt de bijna beeldende reactie van Cor van Gerven, lid van het College van Bestuur van het KW1C. “Allereerst is het van grote waarde om in nauwe samenwerking met het beroepenveld kennis en ervaring uit te wisselen. We zetten in op een verkleining van de afstand tussen het middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven. Voor ons is dit een uitgelezen mogelijkheid om het curriculum van de opleidingen te kunnen blijven toetsen aan de praktijk, en dit vervolgens te vertalen in praktisch onderwijs en/of competentiegericht onderwijs. Het vergroten van competenties moet sowieso nadrukkelijker op de voorgrond komen, want het is vaak ontoereikend om uitsluitend de focus te leggen op het behalen van een vakdiploma. En ja, een betere doorstroom naar het hoger beroepsonderwijs is uiteraard ook niet onbelangrijk.”

Kennisontwikkeling

Een bijdrage leveren aan de verbetering van het technisch onderwijs vanuit de betrokken bedrijven kan volgens Arnold Versteeg, directeur/eigenaar van VPT Versteeg dat gevestigd is in Heusden, op verschillende manieren. “Op de eerste plaats is er op het gebied van kennisontwikkeling een rol weggelegd voor gastdocenten die werkzaam zijn bij de bedrijven. De gedachten gaan onder andere uit naar het verzorgen van gastcolleges en workshops aan studenten. Aandacht voor smartoplossingen binnen de metaal is bijvoorbeeld een actueel thema, dat prima aansluit op de wens van studenten om op de hoogte te blijven van nieuwste ontwikkelingen. Maar leerkrachten van het KW1C kunnen er natuurlijk eveneens baat bij hebben. Het organiseren van excursies aan studenten is een andere optie”, aldus Versteeg.

“Bijeenkomsten in het kader van uitwisseling tussen deskundigen binnen het netwerk kunnen wellicht óók vorm krijgen middels kortdurende docentenstages. Ik denk dat het goed is om meerdere mogelijkheden aan te grijpen, zodat onderwijsprogramma’s uiteindelijk zo optimaal mogelijk aansluiten bij de wensen vanuit het bedrijfsleven”, vult Wim Pijnappels, mede-eigenaar van Machinefabriek De Dieze, aan. “Verder is het de bedoeling dat de aangesloten bedrijven in de nabije toekomst extra examinatoren en assessoren leveren, om de kwaliteit van de examinering nog beter te waarborgen dan nu het geval is.”

Tekst: Chris Korsten

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!