Metaglas en ROC Rivor bundelen krachten

  • Onderwijs & Training

Heske Groenendaal, directeur van Metaglas, ondertekende recentelijk een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst (PPS Ondernemend Rivierenland) met ROC Rivor in Tiel.

Metaglas en ROC Rivor bundelen krachten

Metaglas en penvoerder ROC Rivor zullen de komende vier jaar gezamenlijk vorm en inhoud gaan geven aan de ontwikkeling van ondernemend onderwijs voor studenten van ROC Rivor.

Gezamenlijke ambitie

Metaglas is al geruime tijd actief betrokken bij ROC Rivor, regelmatig worden er presentaties, bedrijfsbezoeken en excursies georganiseerd. Daarnaast biedt Metaglas verschillende mogelijkheden aan voor stages en werkleertrajecten voor studenten van de school. De reeds bestaande samenwerking en de gezamenlijke ambitie om ondernemerschap in de regio te ontwikkelen heeft de partijen bij elkaar gebracht.

PPS Ondernemend Rivierenland

PPS Ondernemend Rivierenland is een Privaat Publiek Samenwerkingsverband waarin bedrijven, instellingen en lokale overheden in regio Rivierenland samen met ROC Rivor ondernemend onderwijs ontwikkelen. Dit samenwerkingsverband is georganiseerd in een vierjarig project. Het is de bedoeling, dat na vier jaar de ontwikkelde producten en diensten verduurzaamd en beschikbaar zijn voor de regio.

In het samenwerkingsverband gaan ruim 50 bedrijven – waaronder Metaglas-, onderwijsorganisaties, instellingen en lokale overheden met ROC Rivor de komende vier jaar onderwijs ontwikkelen voor het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt. De activiteiten richten zich op de drie speerpunten:

  1. Het ontwikkelen van ondernemend gedrag
  2. Het vergroten, verbreden en versterken van het Praktijklab
  3. Het ontwikkelen van ondernemerschap

Metaglas en haar stimulans voor onderwijs

Metaglas, producent van gevelelementen, besteedt veel aandacht aan het stimuleren van (technisch) onderwijs onder jongeren. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met ROC Rivor het project Ondernemend Rivierenland, hoopt Metalgas jongeren te motiveren en enthousiast te maken voor het ondernemerschap en hun kennis daarover te vergroten.

Meer informatie over ROC Rivor:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!