Middelbare school geeft student kijkje in privacy beleid

  • Onderwijs & Training

Wat kan een middelbare school leren op het gebied van privacy en veiligheid? Daar was Madelon Evers, voormalig student aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys, benieuwd naar.

Middelbare school geeft student kijkje in privacy beleid

Op eigen initiatief stapte Madelon (20) naar het Markenhage. Samen met de conrector en rector zat ze om de tafel. Madelon: “Ik vertelde dat ik een juridisch onderzoek wilde uitvoeren en vroeg welk onderwerp ze zelf graag verder onderzocht zagen.” Het drietal hield een brainstorm waarin enkele onderwerpen voorbij kwamen. Madelon besloot de kwestie privacy verder uit te diepen. “Natuurlijk omdat ik het interessant vind en vooral omdat ik benieuwd was hoe met dit onderwerp op een middelbare school wordt omgesprongen.”

Aanbevelingen en adviezen

Vier maanden lang onderzocht ze waar het Markenhage uit Breda nog stappen kan zetten. Het leidde tot een compleet privacybeleid voor de middelbare school. In haar scriptie doet Madelon aanbevelingen en geeft ze adviezen. Die hebben onder meer te maken met de bewaartermijn van leerlingendossiers. “Een school heeft heel veel leerlingen en daardoor kan nog wel eens iets over het hoofd worden gezien.” Haar onderzoek gaat ook in op de openbaarheid van dossiers, met de kanttekening dat niet iedere leraar alles hoeft te zien van iedere leerling.

Begeleiding

Vijf dagen per week werkte Madelon aan haar onderzoek. In die tijd interviewde ze docenten en ook zorgcoördinatoren en administratief personeel. “Zij zagen al snel dat er op sommige gebieden nog ruimte voor verbetering was.” Begeleiding kreeg ze van een rector van het Markenhage, haar afstudeermentor waar ze op haar stageadres wekelijks mee samen kwam.

Toestemming van ouders

Een goede beveiliging van de website van de school is ook zo’n punt dat Madelon in haar onderzoek behandelt. Madelon heeft wel een advies voor scholen: “Maak er geen algemene website van, zorg bijvoorbeeld dat sommige pagina’s alleen voor ouders en leerlingen te zien zijn en niet voor mensen daarbuiten.” Het publiceren van foto’s op de website waarop leerlingen te zien zijn: voor sommige scholen is het een terugkerende vraag hoe hiermee het beste om te gaan. Het onderzoek van Madelon is er duidelijk over: vraag hiervoor aan het begin van het schooljaar toestemming.

Prioriteit

Een middelbare school focust op goed onderwijs, het up-to-date houden van juridische kennis is niet de eerste prioriteit. Daarom is een onderzoek zoals dat van Madelon voor veel scholen een uitkomst. De inmiddels afgestudeerde Madelon beaamt dit. “Iedere school is anders. Vaak kan het geen kwaad om even te laten uitzoeken hoe de zaken er op juridisch gebied voor staan en geregeld zijn.”

Kaartenspel voor leerlingen

En de leerlingen, hebben die eigenlijk iets meegekregen van het onderzoek van Madelon? Voor hen had ze een bijzonder idee: “Ik heb een spel bedacht, waarin kaarten achter elkaar worden gelegd. De docent draait een kaart om, waarop bijvoorbeeld het logo van Facebook staat. De leerlingen moeten dan zo snel mogelijk een kaart van henzelf omdraaien die wat hen betreft bij de getrokken kaart past.
Denk aan een kaart waarop ‘openbaar profiel’ staat. De rector gaat het spel nu aan de leerlingenraad geven.”

Nieuwe wet

Diezelfde rector gaf aan het onderwerp privacybescherming te bespreken met de stichting waar de school onder valt. “Dat is absoluut positief. Heel goed om te weten dat daadwerkelijk iets met mijn onderzoek wordt gedaan”, lacht Madelon. Een slimme zet van het Markenhage, want privacybescherming is zeker nu een heel relevant onderwerp: in 2018 wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht.

Auteur: Carline Klijn – van Best

Meer informatie over Juridische Hogeschool Avans-Fontys:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!