Mobility startups gezocht voor praktijktesten in Rotterdam en Noord-Brabant

  • Automotive

Het Mobility Lab biedt maximaal vijftien startups de mogelijkheid hun prototype in de praktijk te testen. Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de producten en diensten uitgeprobeerd op een echte locatie met gebruikers die bereid zijn kritische feedback te geven.

Mobility startups gezocht voor praktijktesten in Rotterdam en Noord-Brabant

Doel van het Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid. Verder worden deze startups ondersteund met een financiering van €25.000, marketing en communicatie en contacten met potentiele klanten en investeerders en met opschalen. Alle startups die een bijdrage leveren aan slimmere of duurzame mobiliteit kunnen zich tot en met 11 oktober 2017 aanmelden bij Mobility Lab.

Van Rotterdam Mobility Lab naar Mobility Lab

Rotterdam Mobility Lab startte vorig jaar als een initiatief van De Verkeersonderneming. In deze tweede editie slaan SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de handen ineen. Daarmee wordt het testgebied uitgebreid met Noord-Brabant.

Het gebeurt maar al te vaak dat een nieuw idee of product wordt gelanceerd zonder feedback van de doelgroep. Dat doen we in Rotterdam en Noord-Brabant anders. Voorwaarde aan de startups is dat ze een innovatief product of dienst hebben dat bijdraagt aan mobiliteit en dat vanaf december 2017 getest kan worden in de praktijk.

Doelgroep

Voor het Mobility Lab wordt gezocht naar startups en spin offs van bestaande bedrijven die:

  • een prototype aan het ontwikkelen zijn dat op een innovatieve manier bijdraagt aan slimmere, betere en/of schonere mobiliteit.
  • reeds een prototype hebben ontwikkeld en dit willen testen met ‘echte’ gebruikers in de regio’s Rotterdam en Noord-Brabant.

Planning

Startups kunnen zich inschrijven tot en met 11 oktober 2017. Op 24 oktober 2017 worden er maximaal vijftien startups geselecteerd die van december 2017 tot en met mei 2018 de kans krijgen om pilots uit te voeren. In juni 2018 vindt vervolgens een evenement plaats met investeerders en potentiele klanten waar de startups zichzelf presenteren.

Website

Meer informatie en aanmelden als startup kan via deze website.

Over De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. De Verkeersonderneming is de samenwerkingsorganisatie van gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, Deltalinqs, Kamer van Koophandel Rotterdam, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van de stad,  haven en regio Rotterdam door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken

Over SmartwayZ.NL

Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Rijkswaterstaat, gemeenten in Brabant en Limburg en vele maatschappelijke en belangenorganisaties en markt- en kennispartijen, zoals TU Eindhoven en Dinalog, hebben de handen ineengeslagen.  Onder de koepel van SmartwayZ.NL werken zij samen om de bereikbaarheid in Zuid-Nederland te verbeteren. Dit programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven. Variërend van het ontwikkelen en invoeren van ITS/smart mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten. Deze gezamenlijke en integrale aanpak moet leiden tot het vlotste, veiligste, robuuste en slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland. En misschien zelfs van heel Europa.

Meer informatie over Brainport Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!