Model Vitale zorgt opnieuw voor innovatieversnelling

  • Maintenance

Op woensdag 19 februari zijn alle betrokken partijen van het project WCM Infra bij elkaar gekomen om het project over beter assetmanagement van civiele infrastructuur daadwerkelijk te starten.

Model Vitale zorgt opnieuw voor innovatieversnelling

Het model VITALE is door alle betrokken partijen (Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, provincie Overijssel, Siemens, Ooms Civiel, TNO en World Class Maintenance) gepresenteerd als basis om een drietal concrete casussen te onderzoeken. Hierdoor komen alle relevante aspecten in beeld. Het model ligt inhoudelijk in lijn met PAS 55 en ISO 55.000 en is eerder ontwikkeld en toegepast in verschillende sectoren. Het uiteindelijke doel is van elkaar te leren. De resultaten worden in kleinere workshops behandeld, en uiteindelijk in 2015 gepresenteerd aan het grote publiek.

Model VITALE

Vervanging van verouderde bruggen, kademuren en andere kapitaalintensieve goederen ligt vaak voor de hand, maar het kan vanuit bedrijfseconomisch oogpunt interessanter zijn om deze assets langer in bedrijf te houden. VITALE staat voor Value & Innovation Through Asset Lifetime Extension, het branche onafhankelijk model beschrijft een aanpak om snel verouderende technische assets langer vitaal te houden.

Materiaaldeskundigen van bedrijven uit diverse branches (maritiem, energie, infrastructuur, procesindustrie, openbaar vervoer, contractors en technologie ontwikkeling) hebben samengewerkt met deskundigen van gerenommeerde kennisinstellingen om het model voor elkaar te krijgen. Het model zorgt ervoor dat asset eigenaren:

  • Inzicht krijgen in de mogelijkheden om levensduurverlenging binnen de eigen organisatie te professionalseren.
  • Een onderbouwde keuze kunnen maken voor het al dan niet investeren in levensduurverlenging van bedrijfsmiddelen.
  • Aanvullende kennis en diensten ontwikkelen gericht op professionalisering van de aanpak van levensduurverlenging.

Het VITALE-model besteedt naast de meest gangbare vorm van veroudering van assets, de technische veroudering, ook aandacht aan economische, commerciele en compliance veroudering.

Over het project WCM Infra

Zeven verschillende partijen zijn eind vorig jaar een samenwerking aangegaan als het gaat om het onderhoudsmanagement van civiele infrastructuur. Gezamenlijk willen zij dit naar een hoger plan te brengen, naar een World Class niveau. Het achterliggende doel is dat beter 'asset management' leidt tot een betere voorspelbaarheid van de (lagere) kosten en meer inzicht in de benodigde budgetten op lange termijn.

De focus bij het project WCM Infra ligt op de aanpak van het onderhoudsmanagement binnen de organisatie, niet op de technisch-inhoudelijke uitwerking. De betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, provincie Overijssel, Siemens, Ooms Civiel, TNO en World Class Maintenance.

Meer informatie over World Class Maintenance:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!