Nieuw opleidingstraject Boeien! toont veelzijdigheid Helicon Bedrijfsopleidingen

  • Onderwijs & Training

Via stichting Boeien! worden mensen met een uitkering, schoolverlaters en andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en opgeleid met als doel het behalen van een erkend diploma en een betere toegang tot de arbeidsmarkt.

Nieuw opleidingstraject Boeien! toont veelzijdigheid Helicon Bedrijfsopleidingen

Voor een pakket aan maatwerk opleidingen is Helicon Bedrijfsopleidingen ingeschakeld.

Diverse sectoren krijgen de komende jaren te maken met een tekort aan personeel, onder meer voor ambachtelijke vakken als timmer- en schilderwerkzaamheden.

Toestroom gekwalificeerd personeel

Vos Company, een werk-leerbedrijf met onder andere een uitzendbureau, opleidingsbedrijf en projectbureau, is een van de bedrijven die deze trend signaleert. Directeur Bert Schreurs: “Wij zorgen voor een continue toestroom van gekwalificeerd personeel voor de schilderbranche, onder andere door instroom via het reguliere onderwijs. Omdat daar de toestroom zal dalen en de kwaliteit onregelmatiger wordt, voorzien we problemen. Aan de andere kant is er een doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt die dat tekort zou kunnen aanvullen, mits ze op een goede manier begeleid worden en een aanvullende opleiding krijgen.”

Sturen richting arbeidsmarkt

Rob Niesen, commercieel directeur van Pro Active, een interventiebedrijf op het gebied van werk en gezondheid dat mensen terug naar de arbeidsmarkt begeleidt, onderschrijft het verhaal van Bert Schreurs. “Bij deze mensen zie je bepaalde problemen en ook vaak een gat in het opleidingsverleden. Met de juiste aanpak kun je die groep weer op weg helpen naar de arbeidsmarkt.”

Personeelstekort terug brengen

Met het oog op die problematiek namen Schreurs en Niesen samen met Bart Lickfeld van TV Limburg het initiatief om de stichting Boeien! op te richten. Uitgangspunt: mensen naar hun kwaliteiten begeleiden en opleiden zodat ze terug kunnen keren naar de arbeidsmarkt. En om zodoende tevens het personeelstekort in diverse sectoren terug te brengen. “We willen een brug slaan tussen vraag en aanbod.” Praktijkgericht leren met behulp van werk-leerplekken staat bij de projecten van Boeien! centraal. Projecten voor onder meer de horeca, het onderhoud, groen, schoonmaak en de bouwsector. Bij die projecten wordt ook het bedrijfsleven betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van het leveren van instructeurs die hun kennis en ervaring kunnen overdragen. Boeien! zorgt daarbij voor de opleiding en begeleiding van de deelnemers op de werkvloer. Met dus als uiteindelijk resultaat dat de deelnemers weer een actieve rol op de arbeidsmarkt gaan spelen.

Helicon Bedrijfsopleidingen

De opleidingen worden verzorgd door Helicon Bedrijfsopleidingen, aanbieder van onderwijs op maat, helemaal afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Bert Schreurs en Rob Niesen leggen uit waarom voor Helicon is gekozen. “Ze denken mee en bieden maatwerk. Voor elk project, elke opdracht kunnen ze een onderwijsplan op maat maken. Ze spelen in op veranderingen en op specifieke omstandigheden.” Ivo van Opbergen, programmamanager bij Helicon Bedrijfsopleidingen en gespecialiseerd in sociale werkvoorziening, knikt bevestigend. “Wij bewaken het kwalificatiedossier en zien toe dat er een erkend diploma wordt uitgereikt. Daarbij zoeken we de grenzen van de mogelijkheden op om toch de kwalificaties in het scholingsprogramma aan bod te laten komen.” Projectleider Erik de Vries vervolgt met de opmerking dat er sprake is van een proces dat continu verandert. “Als opleider moeten we flexibel op die veranderingen en op de wensen van de opdrachtgever kunnen inspelen.”

Adequate begeleiding

Bij de projecten van Boeien!, zo merken Van Opbergen en De Vries op, is vakkennis een van de elementen waar aandacht aan wordt besteed. Maar ook een onderwerp als sociaal-maatschappelijke vaardigheid komt aan de orde. “Deze mensen moeten zich weer kunnen ontplooien, hun kwaliteiten durven aanspreken, maar omdat ze vaak jarenlang negatieve ervaringen hebben met allerlei instanties, is een adequate begeleiding noodzakelijk om ze weer op de juiste weg te krijgen. En een positieve stimulans, zodat ze er weer in gaan geloven en perspectief zien.” Niesen en Schreurs hebben ontdekt dat er op die manier een soort dynamiek ontstaat waardoor de deelnemers elkaar gaan aanmoedigen. “En op het eind is er natuurlijk de beloning daadwerkelijke plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt. Geloof het maar, dat is ook wat ze willen, aan de slag in plaats van thuiszitten. Met voor de bedrijven als voordeel dat er weer meer goed opgeleid personeel beschikbaar komt.”

Meer informatie over Helicon Opleidingen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!