Nieuw uitvoeringsprogramma vooor arbeidsmarkt West-Brabant

  • Arbeidsmarkt

'West-Brabant werkt en pakt door' is de naam van het nieuwe uitvoeringsprogramma voor de regio West-Brabant. Op 1 januari 2013 gaat het programma van start.

Nieuw uitvoeringsprogramma vooor arbeidsmarkt West-Brabant

Het rpA (regionaal platform Arbeid) West-Brabant, onder voorzitterschap van de heer Cees Meeuwis, gaat van start met het uitvoeringsprogramma “West-Brabant werkt en pakt door!” Dit programma is opgesteld door de drie O’s in West-Brabant: Onderwijs, Overheid en Ondernemers.

Toekomstig tekort arbeidskrachten

Door de ontgroening (steeds minder jeugd) en de vergrijzing (steeds meer ouderen) verwacht de regio grote tekorten op de arbeidsmarkt. Zo zijn er 106.500 baanopeningen te vullen in 2020, terwijl er door ontgroening en vergrijzing een tekort aan arbeidskrachten ontstaat van 14.000 personen.

Het hoofdthema van het uitvoeringsprogramma ‘West-Brabant werkt en pakt door!’ is: ‘Onbenut arbeidspotentieel plaatsen binnen de sectoren waar de meeste tekorten te verwachten zijn. In dit uitvoeringsprogramma hebben de partners (de drie O’s) met elkaar in smartdoelstellingen afgesproken hoe zij regionaal gaan samenwerken in de periode 2012-2015 om genoemde effecten van ontgroening en vergrijzing aan te pakken.

‘Gouden lijst’ van West-Brabant

West-Brabant heeft een Gouden Lijst opgesteld met beroepen waar de grootste tekorten te verwachten zijn. Deze Gouden Lijst van West-Brabant is ook een unicum: niet eerder hebben in het land de drie O’s op deze gedetailleerde wijze afspraken gemaakt over plaatsing op tekortsectoren.

Dit programma sluit aan bij de opdracht van PACT Noord-Brabant die gegeven is aan alle Noord-Brabantse regio’s. West-Brabant is de eerste regio die SAMEN met alle partners een uitvoeringsprogramma gereed heeft. In deze samenwerking is West-Brabant uniek en een provinciaal en landelijk voorbeeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!