Nieuwe inzichten over jongeren en ondernemerschap

  • Innovatie & MVO

Young Works onderzocht in opdracht van RVO de drijfveren en motivatie van jongeren voor ondernemerschap en het volgen van ondernemerschapsonderwijs. Het onderzoek leverde het ‘Ondernemende Minds-model’ op, dat onderscheid maakt tussen 4 typen jongeren, elk met een eigen kijk op ondernemen en leren.

Nieuwe inzichten over jongeren en ondernemerschap

Deze eigen kijk vraagt ook een eigen  manier van aanspreken en begeleiden.  Het onderzoek zocht antwoorden op vragen als: Welk beeld hebben jongeren van ondernemen en wat spreekt hen aan? Wat zijn verschillen tussen groepen jongeren? En hoe krijgt u hen in beweging? Op de lange termijn kan het onderzoek bijdragen aan meer ondernemende, arbeidsproductieve en duurzaam inzetbare werknemers. 

Nieuwe inzichten voor onderwijsprofessionals

Het onderzoek leverde nieuwe inzichten en handvatten op voor onderwijsprofessionals, die zeker ook interessant zijn voor ondernemers die bezig zijn met vraagstukken als ‘Hoe begeleid ik jonge werknemers bij het ondernemend(er) zijn’? De eerste reacties uit de onderwijswereld op het model zijn positief: "Het geeft houvast voor meer gerichte begeleiding en coaching" en "Handig bij de samenstelling van groepen". 

4 typen jongeren

Het ‘Ondernemende Minds-model’ onderscheidt 4 typen jongeren, met ieder een unieke set eigenschappen en behoeften en op een andere manier te interesseren voor ondernemen en ondernemerschapsonderwijs. De typen zijn eigenzinnige regelaars, idealistische planners, afwachtende zoekers en actieve ontdekkers. 

Idealistische planners willen bijvoorbeeld vaak iets bijdragen aan een betere wereld, maar zien nog niet altijd hoe ondernemerschap daaraan kan bijdragen. Dit moeten zij vooral gaan ervaren. Voor actieve ontdekkers is ondernemen een van de mogelijkheden voor de toekomst. Zij zijn positief en gemotiveerd, maar moeten wel worden uitgedaagd om er echt iets mee te doen. 

Achtergrond O2LAB

Het onderzoek is uitgevoerd vanuit het O2LAB-programma dat streeft naar een meer ondernemende beroepsbevolking in Nederland. Dat begint met meer jongeren te interesseren voor ondernemen en hun ondernemende talenten te laten ontdekken. Zo ontwikkelen ze zich tot ondernemende professionals, die geleerd hebben een wens of probleem uit de praktijk aan te pakken vanuit een ondernemende houding en ondernemende vaardigheden. 

Meer informatie

Meer informatie over Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO):

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!