home » projecten » Bouw »

Nieuwe kansen voor onderhoud aan stalen bruggen

  • Bouw

De laatste jaren is er veel gedaan aan het onderhoud van stalen bruggen in rijkswegen. Over het geheel genomen is dat nu goed op orde. Maar wanneer zijn de bruggen die in bezit zijn van provincies en gemeenten aan de beurt?

Nieuwe kansen voor onderhoud aan stalen bruggen

Zes MKB-ondernemingen die zich bezighouden met dat onderhoud, deelden samen met TNO kennis en vaardigheden die ze opdeden met de rijksbruggen. Ze maakten die toepasbaar voor gebruik bij andere overheden.

MKB-ondernemers oriënteren zich voortdurend op nieuwe markten. Dat geldt ook voor bedrijven die stalen bruggen inspecteren, beoordelen, onderhouden en repareren, zegt TNO’er Willy Peelen: ‘De kansen zijn gunstig. Veel van die bruggen zijn gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Ze moesten een jaar of tachtig meekunnen maar die schatting was voor de rijksbruggen te optimistisch, onder andere omdat het verkeer drukker is geworden en de voertuigen zwaarder. Het is nu al tijd voor inspecties en monitoren en waar nodig ook voor reparaties.’

Meer onderling begrip

Rijkswaterstaat is daarmee goed op streek en ook provincies en gemeenten zijn zeer actief. Peelen: ‘Maar provincies en gemeenten stellen eigen prioriteiten en kiezen vaak voor een eigen aanpak. De services die de bedrijven voor Rijkswaterstaat ontwikkeld hebben, zijn niet zonder meer toepasbaar voor andere overheden.’

Zes MKB-bedrijven die samen de hele keten van de branche bestrijken, deelden daarom samen met TNO in een Technologiecluster (TC) de benodigde expertise. Samen met vertegenwoordigers van provincies en gemeenten bekeken ze bovendien hoe die expertise in de praktijk toepasbaar te maken is. Zo ontstond meteen ook meer begrip voor elkaars werkwijze.

Innovatieve technologie

Provincies en gemeenten hadden onder andere behoefte aan innovatieve technologie die het mogelijk maakt om schade van beweegbare stalen dekken in een brug in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld met een techniek die door de bovenste slijtlaag heen kijkt. Een andere techniek die al is toegepast op de Van Brienenoordbrug, werkt met geluidsgolven.

Peelen: ‘Aan die technieken hebben we in het TC ruimschoots aandacht besteed. Verder wisselden we onder andere ervaring uit over het voorkomen van verkeershinder tijdens de werkzaamheden en ontwikkelden we een tabel van brugonderdelen die in aanmerking kunnen komen voor onderhoud. Die tabel helpt aannemers om samen met provincies en gemeenten te onderzoeken welke onderdelen toe zijn aan onderhoud en dat draagt bij aan het efficiënt uitvoeren van de werkzaamheden.’

Nieuwe markten bedienen

De resultaten van het TC zijn gedeeld met de branche tijdens een symposium met zeventig deelnemers. Peelen: ‘Het TC krijgt ook een vervolg. TNO is samen met de provincie Zuid-Holland en twee MKB-bedrijven gestart met een proefproject in Delft. Daarin gaan we de technologie die gebruik maakt van de geluidsgolven, toepassen op beweegbare stalen dekken. Het doel is om een optimale termijn voor de reguliere inspecties te bepalen: niet te veel en niet te weinig.’

Hij kijkt terug op een geslaagd TC: ‘De contacten tussen bedrijven uit de branche zijn versterkt en ze kunnen nieuwe markten gaan bedienen. Als andere bedrijven op zoek zijn naar nieuwe toepassingen voor hun capaciteit op het gebied van het onderhoud van civiele infrastructuur, dan zijn ze welkom om contact op te nemen.’

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!