Nieuwe parkeerplaatsen in gemeente Uden gecompenseerd door groter klimaatbos

  • Innovatie & MVO

Gemeente Uden, familiebedrijf CSU en betrokken natuurorganisaties zijn tot een gezamenlijke oplossing gekomen voor het parkeerplaatsentekort van CSU. Na onderling overleg is gekozen voor uitbreiding van de parkeerplaats achter het CSU-gebouw met 42 extra parkeerplaatsen.

Nieuwe parkeerplaatsen in gemeente Uden gecompenseerd door groter klimaatbos

Daarvoor wordt een klein deel van het aangrenzende wandelgebied ter beschikking gesteld. Ter compensatie wordt het klimaatbos aan de westzijde uitgebreid met een perceel dat vier keer zo groot is.

Uitbreiding van klimaatbos als compensatie

Familiebedrijf CSU, een Nederlandse top 3 speler in de schoonmaak, kampt al een tijdje met het probleem dat de parkeerplaats bij het gebouw niet toereikend is voor het aantal medewerkers en bezoekers. Die zochten daardoor steeds meer hun toevlucht in de omliggende straten, tot groot ongenoegen van de buurt. Een verzoek tot uitbreiding van de bestaande parkeerplaats achter het gebouw stuitte echter op bezwaren van stichting Udense Kersenboomgaarden, IVN afdeling Uden en stichting Vrijwillig Landschapsbeheer, die daar een klimaatbos hebben gerealiseerd en een wandelpad.

Wethouder Franko van Lankvelt: “Toen hebben we alle partijen aan tafel genodigd om te kijken of we tot een oplossing konden komen waarin iedereen zich kon vinden. Die gesprekken waren overigens bijzonder plezierig; iedereen heeft constructief meegedacht. Nu ligt er een oplossing waarin we ons allemaal kunnen vinden.”

Met veel groen ingericht

De betrokkenen zijn overeengekomen dat CSU de strook grond grenzend aan de bestaande parkeerplaats achter het gebouw, mag aankopen om hier 42 extra parkeerplaatsen te realiseren. Dit nieuwe parkeergedeelte wordt via het huidige parkeerterrein ontsloten. Bovendien wordt het – in overleg met de natuurorganisaties - met veel groen ingericht. Aan de westzijde wordt het huidige klimaatbos langs de rondweg uitgebreid met een perceel van 4.250 m2 (4x groter dan de strook die verdwijnt). Hier worden nieuwe bomen geplant, ter compensatie van de bomen die moeten worden gekapt. Het begin van het wandelpad achter het CSU-gebouw wordt iets verlegd.

Planning gemeente Uden

Om vergunning te kunnen verlenen voor al deze afspraken, moeten eerst nog officieel procedures worden gevolgd. Pas als die zijn afgerond, is de overeenkomst definitief en kan gestart worden met de werkzaamheden. De gemeente Uden verwacht dat de procedures nog dit jaar kunnen worden afgerond, mits er geen bezwaren worden ingediend. De nieuwe parkeerplaatsen worden dan naar verwachting in de eerste helft van 2019 gerealiseerd.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!