NWO lanceert nieuw Food & Business Research Programme

  • Agrofood & Biobased

Het NWO gaat samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoek financieren op het gebied van voedselzekerheid.

NWO lanceert nieuw Food & Business Research Programme

In het Food & Business Global Challenges programma kunnen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden vergroten. Dit jaar is 3,6 miljoen euro beschikbaar, maar dat loopt de komende jaren op tot 26 miljoen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat vijf kennisplatforms inrichten voor de speerpunten van haar ontwikkelingsbeleid. Naast voedselzekerheid zijn dat water, vrouwenrechten, veiligheid en economische groei.

NWO wordt als onafhankelijke intermediaire organisatie verantwoordelijk voor de selectie en financiering van onderzoeksprogramma's van de kennisplatforms door het uitbrengen van calls for proposals. Consortia van onderzoeksinstellingen en publieke en private organisaties uit Nederland en ontwikkelingslanden worden hierin uitgenodigd gezamenlijke voorstellen voor onderzoek in te dienen. Deze voorstellen worden vervolgens door onafhankelijke experts beoordeeld. Aan de hand daarvan wordt bepaald aan welke onderzoeksprojecten financiering wordt toegekend.

NWO beheert en bewaakt de voortgang en wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeksprogramma's en -projecten. De dagelijkse leiding over de uitvoering van de programma's is binnen NWO in handen van WOTRO Science for Global Development.

Food & Business Global Challenges Programme

Met de ondertekening van het convenant is direct ook een eerste, nieuw financieringsinstrument voor onderzoek van start gegaan: het Food & Business Global Challenges Programme. Binnen dit programma is 3,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoeksprojecten die een bijdrage leveren aan meer duurzame voedselzekerheid in de wereld. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt gestreefd naar intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen uit zowel Nederland als ontwikkelingslanden.

Food & Business Researc

Het Global Challenges Programme wordt gefinancierd door NWO en het ministerie van Buitenlandse Zaken en maakt deel uit van Food & Business Research, een activiteit die voortkomt uit de Food & Business Knowledge Agenda van het ministerie. Binnenkort wordt in dit verband ook een tweede financieringsinstrument gelanceerd, het Food & Business Applied Research Fund.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!