Octopus serieuze oplossing voor het stageprobleem

  • Onderwijs & Training

Voor veel studenten is het vinden van een passende stageplek nogal complex. Opleidingen missen vaak de aansluiting met bedrijven, terwijl het bedrijfsleven niet weet waar het talenten moet zoeken en dus kwaliteiten van afstudeerders niet of maar deels benut.

Octopus serieuze oplossing voor het stageprobleem

Tijd voor actie, vonden Robert van der Plas en Hans Scholten die met digitaal platform Octopus het stage-ecosysteem revolutionair willen veranderen.

Nogal wat studenten in het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs lopen tijdens hun studie vertraging op. Vaak aan het begin, alles is ten slotte nieuw. Maar ook als ze bijna klaar zijn. “Al decennialang stuiten studenten op problemen tijdens hun afstudeerstage”, vertelt Hans Scholten. “Vaak ontbreekt het aan een goed aanbod, vinden onderwijsorganisaties het vanwege de afstand tot de praktijk lastig om kennis en kunde te leveren. Bovendien kunnen werkgevers het opleidingsaanbod niet vinden en zien ze het begeleiden van stagestudenten vooral als een tijdrovend karwei. Wat enorm demotiverend werkt, voor eigenlijk alle partijen.”

Pilot Bovemij

Net als Scholten vond ook mede-ondernemer Robert van der Plas dat het ‘stageprobleem’ een serieuze oplossing verdiende. Dat resulteerde vier jaar geleden in de start van het Octopus-project. “We zijn gaan nadenken over het leggen van een betere, duurzame verbinding tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om het stage- en afstudeerplaatsenaanbod te vergroten. Daarbij werd ik getriggerd door een pilot bij Bovemij – waarmee ik toen zaken deed – dat nauw samenwerkte met de HAN bij het ontwikkelen van kwaliteitsstages.”

En dat leverde wat op: “Resultaat: tientallen succesvolle afstudeerplaatsen van HAN-studenten die aansluitend soms een baan bij Bovemij vonden. Begin 2018 zijn tijdens co-creatiesessies met onder meer Bovemij, verschillende opleidingen en oud-pilotstudenten nieuwe ideeën opgedaan. We hebben we onze visie verder aangescherpt en uitgewerkt.”

Achterban motiveren

Totdat het spel écht op de wagen gaat, zijn Scholten en Van der Plas druk met het benaderen van onderwijsorganisaties en bedrijven, daarbij ondersteund door Richard Dobbbelmann, business associate bij The Economic Board. “De HAN, Fontys en Van Hall Larenstein hebben toegezegd dat ze meedoen en studenten voor het netwerk gaan leveren”, aldus Scholten. “Dan volgt het bedrijfsleven vanzelf, daar ben ik niet bang voor.”

Meer informatie over The Economic Board:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!