Onderwijs als gedeelde verantwoordelijkheid met sociale innovatie

  • Onderwijs & Training

Om hun concurrentiekracht op peil te houden, is innovatie voor veel westerse landen van levensbelang. Maar om innovatie structureel op de kaart te zetten in een onderwijsorganisatie heb je meer nodig dan een idee en een budget. Het moet beleefd worden door de teams.

Onderwijs als gedeelde verantwoordelijkheid met sociale innovatie

ROC West-Brabant is penvoerder van een grootschalig project om die innovatiekracht van een aantal zuidelijke maintenance opleidingen te versterken.

Symposium leidinggeven aan sociale innovaties

13 november 2012 - “Innovatie? Help mijn team wil wel!”

Een impuls voor onderwijsorganisaties die hun innovatiekracht willen versterken. Krijg antwoord op de vraag hoe kansrijke en vernieuwende ideeën binnen uw team tot resultaten leiden en hoe uw organisatie ook in de toekomst leerlingen aflevert met een duurzaam arbeidsperspectief.

Inschrijven.

Eigenaarschap bij docenten en bedrijven

Pieter van Knippenberg, hoofd onderwijs en innovatie, legt uit dat het in dit project draait om sociale innovatie. “In onze aanpak leggen we het probleemeigenaarschap voor beter onderwijs daar waar het hoort: bij de docenten en onze partners, de bedrijven. Als de urgentie voor de vernieuwing duidelijk is, moet het onderwijs wel volgen. Dit vertaalt zich in spannend, actueel onderwijs dat door docenten in samenwerking met bedrijven wordt ontwikkeld.”

Sociale innovatie in de praktijk

Rachèl Schoonbeek, docent mobiliteit van DaCapo College Sittard onderschrijft dat de vrijheid die zijn team krijgt, tot boeiender onderwijs leidt en meer samenwerking, niet alleen binnen het team, maar juist ook met de buitenwereld. “Deze manier van werken heeft er voor gezorgd dat we de klas uit gekomen zijn om een uitstekende relatie met een bedrijf als DSM op te bouwen. DSM roept om nieuw personeel voor de procestechniek maar wel personeel dat in hun manier van werken is opgeleid. Dat is anders dan waar de procestechniek in de Rotterdamse haven om vraagt. Samen met DSM werken we aan een specifieke regionale invulling. De vrijheid die we nu hebben om het zo in te richten als we willen, en het bij te stellen als een bedrijf of de leerlingen er om vragen is wat sociale innovatie voor ons in de praktijk betekent.”

Vertrouwen, ruimte en meer betrokkenheid

Maar niet alleen de docenten spelen een sleutelrol in sociale innovatie. “Zonder management dat de teams voldoende vertrouwen geeft en begeleidt, lukt het niet om duurzaam te innoveren,” zegt Van Knippenberg. “Managers zijn toch gewend aan het faciliteren binnen de bestaande kaders. Innoverende teams werken vaak buiten deze kaders en juist dan moet je ze vertrouwen en ruimte geven om tegemoet te komen aan wat er van vernieuwend onderwijs wordt gevraagd.”

Lees de volledige case over sociale innovatie.

Meer informatie over KPC Groep:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!