Onderzoek Dat smaakt naar meer

  • Toerisme & Recreatie

Kenniscentrum Kusttoerisme draagt bij aan doelstelling 'Meer streekproducten op de kaart en in het schap' in Zeeland en West-Brabant.

Onderzoek Dat smaakt naar meer

Met de concrete doelstelling “Meer streekproducten op de kaart en in het schap “ zet Lekker Regionaal Product zich in voor het verbeteren van de toegankelijkheid en vergroten van de naamsbekendheid van streekproducten in West Brabant en Zeeland. Binnen het project heeft Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek gedaan naar de bijdrage van streekproducten aan de vermarkting van de Zuidwestelijke Delta en beleving van de regio bij toeristen.

Culinair Toerisme

Uit de consumentenenquête blijkt dat 10% van de Nederlanders wel eens speciaal vanwege streekproducten op vakantie is gegaan naar een bepaalde bestemming. Hieruit blijkt dat culinair toerisme ook in Nederland een duidelijke nichemarkt is. Gevraagd naar het imago van eten en drinken, scoort Zuidwest-Nederland op alle imagokenmerken hoger dan de rest van Nederland, hetgeen betekent dat deze regio een meer uitgesproken culinair imago heeft. Dit blijkt tevens uit de vraag naar welke vakantiebestemmingen men in Nederland associeert met regionale producten: Zeeland wordt veelvuldig genoemd, evenals typisch Zeeuwse producten als mosselen en oesters.

Streekproducten voor Regiomarketing

Ondernemers stellen dat toeristen een leukere vakantie hebben op het moment dat er veel streekproducten in de regio zijn. Toeristen kunnen volgens hen de regio middels streekproducten beter beleven en men kan daardoor beter kennismaken met de regio. Dit wordt bevestigd in wetenschappelijke studies, onder andere van Quan en Wang (2004). Ondernemers zien dan ook volop kansen om streekproducten meer te gebruiken in de marketing van de regio.

Meer aandacht voor streekproduct

Op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om het streekproduct nog nadrukkelijker te gebruiken in de communicatie, verhalen en beelden van de regio. Verder wordt ondernemers aangeraden om op hun website, op hun menukaart en in evt. brochures veel meer aandacht te besteden aan streekproducten. Het is hierbij belangrijk dat er verhalen verteld kunnen worden over de producten: waar komen ze vandaan, waarom die producten, heeft het bijzondere kenmerken? Medewerkers van het bedrijf moeten deze verhalen kunnen vertellen en dit uitdragen richting de gasten. Op deze manier wordt de beleving en waardering van de gasten vergroot en ontstaat er duidelijk verband tussen de communicatie van het bedrijf, streekproducten en de regio.

Het onderzoeksrapport "Dat smaakt naar meer" kunt u hier downloaden.

Meer informatie over Kenniscentrum Kusttoerisme:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!