Onderzoek naar legionellapreventie in de praktijk

  • Innovatie & MVO

Kennisinstituut ISSO heeft een enquête uitgezet om een goed beeld te krijgen over legionellapreventie in de praktijk. Meedoen? Vul de enquête in.

Samenwerking nodig voor verbetering

Er is nog veel onduidelijkheid rond legionellapreventie. Ondanks de aandacht voor dit onderwerp gaat het ook bij nieuwbouwprojecten nog regelmatig mis. ISSO wilt weten hoe er tegen de regelgeving wordt aangekeken. Ze probeert inzichtelijk te krijgen wat het kennisniveau is omtrent dit onderwerp. Het doel is te komen tot een betere samenwerking in de bouw- en installatieketen en tot een betere informatievoorziening.

Iedereen is uitgenodigd

Het onderzoek is gericht op de gehele bouw- en installatieketen. Voor iedere professional die te maken heeft met drinkwaterinstallaties is de enquête relevant.Vul de enquête hier in.

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

RegioinBedrijf Connect RegioinBedrijf Connect november 2018

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij de zevende editie van RegioinBedrijf Connect op 13 november bij Fort Lent in Nijmegen.