Onderzoek naar onttrekking van thermische energie uit drinkwaterleiding

  • Innovatie & MVO

Brabant Water is het eerste klimaat neutrale drinkwaterbedrijf in Nederland. De energie die het bedrijf nodig heeft, wordt onder andere opgewekt in de vorm van zonne-energie. Mogelijk gaat Brabant Water ook de thermische energie uit de eigen bedrijfsvoering benutten.

Onderzoek naar onttrekking van thermische energie uit drinkwaterleiding

In een pilotproject onderzoekt Brabant Water momenteel namelijk of het mogelijk is om warmte en koude te onttrekken aan de drinkwaterleidingen om deze vervolgens als duurzame, thermische energie in te zetten.

In Brabant ligt in totaal zo’n 18.000 kilometer aan drinkwaterleiding om bedrijven en huishoudens te kunnen voorzien van schoon drinkwater. Dit wordt gedistribueerd vanuit 30 waterproductielocaties. Daar gaat het water met een temperatuur van 11 tot 12 graden het leidingnetwerk in. Onderweg naar hun eindbestemming verandert het water echter van temperatuur. In de zomer wordt het warmer en in de winter kouder.

Duurzame vorm van energie

‘Samen met Fontys Hogescholen, Hydreco, KWR Watercycle Research Institute en de TU Eindhoven onderzoeken wij momenteel welke mogelijkheden er zijn om de warmte en koude te benutten als duurzame vorm van energie’, vertelt Anton Voets van Brabant Water. Het pilotproject heeft een looptijd van vier jaar en wordt uitgevoerd bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in het centrum van Tilburg. Voets: ‘Dit gebouw heeft al een Koude en Warmte Opslag (KWO) voor koeling en verwarming. Als in de zomer extra warmte opgeslagen wordt in de KWO, is er in de winter meer warmte beschikbaar voor het verwarmen van de onderwijsgebouwen. We onderzoeken nu of hiervoor thermische energie uit het drinkwaternet benut kan worden. Daardoor kan het gebruik van fossiele brandstoffen om het gebouw te verwarmen verminderd worden.’

WKD installatie

Om de pilot mogelijk te maken is er een “Warmte en Koude uit Drinkwater” (WKD) installatie aangelegd tussen het drinkwaternet en de KWO. ‘Deze WKD installatie is als een extra afnemer van warmte of koude aangesloten op de KWO en is gescheiden van het drinkwater door middel van een dubbelwandige warmtewisselaar. Hydreco is exploitant van de KWO bij de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en gaat de WKD-installatie beheren en monitoren. Brabant Water houdt daarbij samen met KWR nauwlettend toezicht op de kwaliteit van het drinkwater.

Extra functie

Voor Brabant Water is het niet de eerste keer dat ze betrokken is bij een pilot om thermische energie uit water op te wekken. Het bedrijf deed eerder ervaring op met de winning van thermische energie uit ruwwater in het EnergieUitwisselStation (EUS) in Eindhoven. Voets: ‘De resultaten uit dat project zijn voor ons aanleiding geweest om ook mee te doen in dit huidige project. Maar in dit project gaan we nog een stapje verder, want de energie-uitwisseling vindt nu vlakbij de voordeur van onze eindgebruikers plaats. Daarom gaan we er extra voorzichtig mee om.’ De projectmanager heeft hoge verwachtingen van de pilot. ‘Het zou zomaar kunnen dat het drinkwater leidingnetwerk in de verre toekomst een extra functie krijgt en op enig moment ook gebruikt gaat worden om thermische energie te transporteren. Daarom vind ik het mooi dat Brabant Water op dit moment al betrokken is bij dit pilot project.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over BRABANT WATER GROEP:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!