Onderzoek naar varend ontgassen gestart

  • Logistiek & Vervoer

Martens Cleaning, HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en NV Economische Impuls Zeeland zijn gestart met een onderzoek naar een allesomvattende oplossing om tankers varend te kunnen ontgassen. Het via de lucht ontgassen van tankers is een groot landelijk probleem en voor met name de Zeeuwse luchtkwaliteit.

Onderzoek naar varend ontgassen gestart

Reden hiervoor is dat jaarlijks duizenden tankers de Zeeuwse kust passeren en laden en lossen in de Zeeuwse havens. Er bestaat nog geen installatie die alle dampen kan verwerken, bestaande installaties zijn voornamelijk gericht op het verbranden van dampen.

Duurzame oplossingen

De insteek van het onderzoek is de dampen uit de schepen terug te brengen tot producten/ grondstoffen. Dit verhoogt de duurzaamheid en maximaliseert de luchtkwaliteit. Het onderzoek is een initiatief van Martens Cleaning en Impuls Zeeland.

Gedeputeerde Dick van der Velde (Milieu) Provincie Zeeland en voorzitter van de landelijke Taskforce Varend Ontgassen; ‘Een schoon en veilig Zeeland staat voor ons voorop. Daarom willen wij dat het varend ontgassen naar de buitenlucht zo snel mogelijk stopt en dat er mogelijkheden komen om de dampen op een goede manier af te vangen. Het is goed om te zien dat bedrijven en studenten hiermee aan de slag gaan en onderzoek doen naar een goede en duurzame methode hiervoor’.

Keuze voor varend ontgassen

Er wordt gekozen voor “varend ontgassen”, omdat hiermee de wachttijden voor tankers bij stationaire ontgassingsinstallaties en dampverwerkingsinstallaties wordt voorkomen. Hierdoor is veel meer ontgassingscapaciteit beschikbaar en wordt de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Dit is economisch gunstiger voor de regio en zal daardoor makkelijker en sneller kunnen worden ingevoerd.

Studenten

Studenten van de HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool gaan alle facetten onderzoeken die hierbij een rol spelen en aan welke regels en wetten moet worden voldaan. In een later stadium zal Scalda en mogelijk ook de Zeeuwse maakindustrie hierbij betrokken worden.

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!