Onderzoek naar verspreiding superbacteriën door Avans Hogeschool en Amphia Ziekenhuis

  • Farma & Zorg

Avans Hogeschool en het Amphia Ziekenhuis starten gezamenlijk onderzoek naar de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën.

Onderzoek naar verspreiding superbacteriën door Avans Hogeschool en Amphia Ziekenhuis

Steeds vaker blijken bacteriën zich zo te evolueren dat ze resistent zijn tegen antibiotica. Deze zogeheten superbacteriën vormen een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom slaan het Laboratorium Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van Amphia en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) van Avans de handen ineen. Vrijdag 26 juni vond de officiële kick-off van deze samenwerking plaats.


Avans Hogeschool en het Amphia Ziekenhuis starten gezamenlijk onderzoek naar de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën. Steeds vaker blijken bacteriën zich zo te evolueren dat ze resistent zijn tegen antibiotica. Deze zogeheten superbacteriën vormen een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid. Daarom slaan het Laboratorium Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van Amphia en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu (ATGM) van Avans de handen ineen. Vrijdag 26 juni vond de officiële kick-off van deze samenwerking plaats.

Van veehouderij tot ziekenhuis

Het gezamenlijk onderzoek richt zich onder andere op de bron van resistentie van bacteriën. Bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica in de veehouderij en de verspreiding van bacteriën via voedsel.

 “We willen onderzoek opzetten dat de diepte in gaat. Waar komt resistentie vandaan? Hoe verspreidt het zich? Wat kan een mogelijke bron zijn voor de verspreiding van resistente bacteriën? Op welke wijze wordt antibiotica ingezet?”, zo lichten Ina Willemsen, Consultant Infectiepreventie bij het Amphia en Avansdocent Nicole van den Braak, toe. Zij namen gezamenlijk initiatief om het project op te zetten. Vanaf september gaan onderzoekers, docenten en studenten van verschillende vakgebieden samen aan de slag.

Inzet moleculaire technieken

Door het gebruik van innovatieve moleculaire technieken zoals whole genome sequencing, wordt kennis ontwikkeld en gedeeld op het gebied van resistentie. En deze kennis krijgt direct een plaats binnen de diagnostiek en de preventie van ziekten en controle van uitbraken.

Prof. dr. Jan Kluytmans is landelijk een toonaangevend expert op het gebied van microbiologie en infectiepreventie en lid van de adviesraad van het samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis en Avans. Bij de kick-off benadrukt hij het belang van het onderzoek: “Antibioticaresistentie is een zeer complex probleem. Het vindt zijn oorsprong in het veelvuldige gebruik van antibiotica bij mens en dier in combinatie met onvoldoende hygiëne en infectiepreventie. Om de oprukkende resistentie terug te dringen en inzicht te krijgen in de verschillende dimensies van het probleem, is meer inzicht nodig in de bronnen en de verspreidingswegen van resistentie.”

Praktijkgerichte samenwerking

De samenwerking in praktijkgericht onderzoek heeft een aantal grote voordelen. Het Amphia Ziekenhuis heeft experts in huis, een patiëntenpopulatie, te onderzoeken materialen en de medische vraagstelling. Avans kan praktijkgericht onderzoek in het onderwijs aanbieden en heeft jonge professionals in opleiding en experts van diverse technieken en onderzoeksgebieden.

Miriam Haagh, wethouder zorg, wijkontwikkeling, welzijn en onderwijs in Breda spreekt haar steun uit voor het initiatief van Amphia en Avans: ‘Het is een schoolvoorbeeld van een symbiotische samenwerking. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Het hoger onderwijs wordt uitgebreid met goede afstudeerprojecten en onderzoeksopdrachten. En bij het Amphia krijgen ze een schat aan mogelijkheden om veel diepgaander onderzoek te doen. Ik hoop dat de partijen hiermee Breda, de kwaliteit van onderwijs en zorginnovatie nog beter op de kaart zetten.’

Patiëntveiligheid in ziekenhuizen

Met de toenemende resistentie en de terugloop in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica zullen in de nabije toekomst de mogelijkheden tot behandeling steeds geringer worden. “Dat is een bedreiging voor patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Beperkt gebruik van antibiotica, zowel in de humane gezondheidszorg als in de veehouderij, is een van de belangrijkste maatregelen om een verdere toename van resistentie te beperken”, stellen Ina Willemsen en Nicole van den Braak.

Ambitie kenniscentrum

Afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in de opzet van het onderzoeksproject. Vanaf september gaan studenten, docenten, onderzoekers, experts en andere partners intensief samenwerken.

Het doel is om uiteindelijk een kenniscentrum te realiseren waar expertise vanuit het onderwijs en het werkveld samenkomen. Het is eveneens de bedoeling partnerschappen aan te gaan met universitaire ziekenhuizen, het bedrijfsleven en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!