Onderzoek naar waterbodem Hedwigepolder door MH Poly

  • Regionale ontwikkeling

In Zeeuws-Vlaanderen wordt hard gewerkt aan het project 'Realisatie en estuariene natuur in de Hedwige-Prosperpolder Hulst & Beveren. MH Poly is nauw betrokken bij dit project rond de ontpoldering van de Hedwige- en Prosperpolder.

Onderzoek naar waterbodem Hedwigepolder door MH Poly

Voordat het Tijdelijk Maatschap Baggerwerken Decloedt & Zn, Jan De Nul en Aertssen, begint met de ontpoldering dient alle waterbodem onderzocht te worden conform de geldende normen. Voor het onderzoek dat noodzakelijk is op de Hedwigepolder is MH Poly ingeschakeld. Zij verzorgen het veldwerk en de daarbij behorende rapporten die gebruikt kunnen worden als milieuhygiënische verklaring in de zin van de Regeling bodemkwaliteit.

Met een milieuhygiënische verklaring wordt de rapportage van het uitgevoerde (water)bodemonderzoek bedoeld die gebruikt kan worden als bewijsstuk bij het indienen van een Bbk-melding (Besluit bodemkwaliteit).

MH Poly is uiteraard trots dat ze mogen meewerken aan zo’n groot project dat ervoor gaat zorgen dat de estuariene natuur in Nederland (en België) vergroot wordt.

Meer informatie over MH POLY CONSULTANTS & ENGINEERS B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!