Online dashboard geeft ouders toegang tot schoolinformatie

  • Technologie

‘Hoe breng ik ouders snel en eenvoudig op de hoogte van informatie over hun schoolgaande kind?’. Scholen worstelen steeds meer met deze vraag en zoeken naar mogelijkheden om op een slimme manier informatie over te brengen. De oplossing is een online dashboard, een tool die ouders de gewenste schoolinformatie verschaft.

Online dashboard geeft ouders toegang tot schoolinformatie

Niet alleen het snel en eenvoudig overbrengen van informatie is een vraag vanuit scholen, maar ook het kostenverlagend maken van verschillende processen is een belangrijk aandachtspunt. Om scholen hierin te ondersteunen ontwikkelde IT-Workz verschillende applicaties die samen het ouderportaal vormen.

Martijn Henneke, architect bij IT-Workz:
“Het ouderportaal van IT-Workz bestaat uit verschillende applicaties, waardoor scholen in staat zijn ouders informatie te verschaffen die zij belangrijk vinden.”

Martijn Henneke: “Het ouderportaal stelt scholen in staat om belangrijke informatie over de leerling eenvoudig en snel aan de ouders aan te kunnen bieden. Daarnaast zijn er ook applicaties toegevoegd die ervoor zorgen dat verschillende processen binnen de onderwijsinstelling eenvoudiger en sneller uitgevoerd kunnen worden zoals het regelen van de ouderbijdragen en het op de hoogte brengen van het verzuim van het schoolgaande kind.”.

Het ouderportaal stelt onder andere de volgende applicaties online beschikbaar:

Snel en eenvoudig online betalen

Een belangrijk onderdeel van het ouderportaal is de koppeling met PAY-Workz. PAY-Workz is een applicatie die ervoor zorgt dat ouders eenvoudig, snel en online de betalingen van de (vrijwillige) ouderbijdrage voor hun schoolgaande kind kunnen realiseren. Door middel van het doorlopen van slechts enkele stappen kunnen ouders aangeven van welke benodigdheden zij gebruik willen maken (bijvoorbeeld een kluisje of een bepaalde studiereis). De laatste stap binnen dit proces is het online betalen van de gekozen materialen via iDeal.

Deze applicatie zorgt ervoor dat scholen minder handelingen binnen het administratieve proces moeten doorlopen  zoals het maken, printen en versturen van facturen, maar ook het ontvangen van de betalingen en die verwerken binnen het schoolsysteem. Met PAY-Workz gaat het gehele proces automatisch en digitaal waardoor scholen niet alleen geld besparen binnen de administratieve afdeling, maar ook op papier- en printkosten.

Presentie- en Absentieregistratie

Het presentie- absentie registratie systeem, ook wel PARS genoemd, is een applicatie waarmee scholen registreren of een leerling aanwezig is of niet. Een doormelding naar DUO voor de verzuimmeldingen ontbreekt hierin uiteraard niet. De koppeling van dit systeem in het ouderportaal zorgt ervoor dat ouders per dag de aanwezigheid van hun kind op school kunnen zien.

Digitaal Klassenboek

Binnen de applicatie Digitaal Klassenboek geven docenten aan wat voor huiswerk en toetsen de leerlingen krijgen. Per vak kunnen ouders dus zien wat het kind aan huiswerk moet maken en moet leren.

Verzuimmeldingen

Deze applicatie stelt scholen in staat om ouders snel en eenvoudig op de hoogte te brengen van het verzuim van het kind. Wanneer een leerling een half uur te laat is, gaat er een email of een sms naar de ouders met daarin het bericht dat het kind niet aanwezig is. Hierdoor kunnen ouders snel actie ondernemen bij het verzuim.

Door de koppeling van bovengenoemde applicaties kan iedere onderwijsinstelling een online dashboard op maat aan ouders aanbieden. Hierdoor zijn zij steeds meer in staat om ouders nog meer bij de school en het onderwijs te betrekken en kunnen ouders altijd en overal op hoogte zijn over de voortgang van hun schoolgaande kind.

Meer informatie over IT-WORKZ:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!