Onthulling projectbord markeert mijlpaal proeftuin Goirle

  • Agrofood & Biobased

Met de onthulling van een projectbord aan de Turnhoutse baan in Goirle gaat de eerste proeftuin van Nederland, Natuurlijk Ondernemen in Goirle, een nieuwe fase in.

Onthulling projectbord markeert mijlpaal proeftuin Goirle

Voor deel 1 van de proeftuin, "Duurzaam ondernemen in Fokmast", wordt de voorbereidingsfase afgerond. Tijd om concrete stappen te zetten in de ontwikkeling van het gebied, met een nieuw bestemmingsplan als volgende doel.

Duurzaam ondernemen in Fokmast

Samen met vele stakeholders in het gebied Fokmast is de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in de ontwikkeling van de plannen. De mogelijkheden en onmogelijkheden zijn in kaart gebracht en wensen en bedenkingen zijn geïnventariseerd. Daarnaast is nadrukkelijk gekeken hoe de verschillende stakeholders in het gebied samen meerwaarde kunnen creëren voor duurzaam ondernemen in Fokmast.

Volgende fase

Nu de ideeën concrete vormen aannemen, gaat de volgende fase in. Alle lichten staan op groen om de plannen zoals die zijn ontwikkeld uit te gaan werken. De oplossingen moeten worden vastgelegd in een Milieu Effectrapportage (MER) en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (een soort omgevingsplan).

Omgevingswet

Met Natuurlijk Ondernemen in Goirle slaan de Provincie Noord-Brabant en gemeente Goirle de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast-Regte Heide in Goirle. De oplossingen voor de knelpunten in dit gebied liggen niet op een presenteerblaadje. Dit vraagt om gezamenlijk acteren als één overheid, waarbij de mens, het initiatief, centraal staat. Het doel is om voor een aantal uitdagingen in dit gebied, een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat onder meer om het verplaatsen van de manege, uitbreiding van een puinrecyclebedrijf , het aantrekkelijk houden van het gebied voor bewoners en bezoekers en ruimte bieden aan water- en natuurontwikkeling.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!