Overheid en bedrijfsleven investeren samen in Brabantse kanalen

  • Logistiek & Vervoer

Overheden en het bedrijfsleven investeren ondanks de economische crisis juist nu in de verbetering van de Brabantse kanalen. Door slimme deals te sluiten zorgen overheden voor de verbetering van de Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal. Het bedrijfsleven garandeert dat er meer vervoer per schip zal plaatsvinden.

Overheid en bedrijfsleven investeren samen in Brabantse kanalen

Concreet zeggen 16 bedrijven in Zuidoost-Brabant verenigd in stichting BERZOB toe voortaan bijna 600 vrachtladingen per dag via de Brabantse kanalen te vervoeren in plaats van over de weg. De vaarwegen worden daarvoor geschikt gemaakt voor langere schepen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu (IenM), prees de betrokken overheden en het regionale bedrijfsleven vandaag tijdens een werkbezoek voor hun gezamenlijke inspanningen om Brabant bereikbaar te houden. Zij gaf het daadwerkelijke startschot voor de verbetering van het Wilhelminakanaal bij Tilburg en de realisatie van onder meer extra aanlegplaatsen en zwaaikommen voor de scheepvaart in de Zuid-Willemsvaart.

In het kader van het Programma Beter Benutten worden in deze tijd van financiële krapte deals gesloten tussen overheden (Rijk, provincie en gemeenten) en partners uit het regionale bedrijfsleven en kennisinstituten. Door de Brabantse vaarwegen nog verder te optimaliseren dragen alle partijen bij aan de vermindering van files en de bereikbaarheid van de regio. Het project ‘Sluizen Zuid-Willemsvaart 4, 5, 6 fase 2 ’ is landelijk het eerste project waarvoor zo’n slimme deal gesloten is tussen overheden en het regionale bedrijfsleven. Dit was voor minister Schultz dan ook de reden om een bezoek aan de Brabantse kanalen te brengen.

Minister Schultz van Haegen is enthousiast: ”De ambitie van zestien bedrijven in de Brabantse regio om bijna 600 vrachtwagens van de weg te halen en de lading over het water te vervoeren juich ik heel erg toe. Hiermee zijn deze bedrijven een prachtvoorbeeld voor andere regio’s. Samen met het bedrijfsleven werken we aan de bereikbaarheid voor een economisch sterker Nederland.”

Gedeputeerde Van Heugten (mobiliteit) van de provincie Noord-Brabant: “Brabant wil ook op logistiek terrein tot de topregio’s in Europa behoren. Dan is bereikbaarheid voor goederenvervoer via de vaarwegen van levensbelang. Daar investeren we als provincie en regio dus ook nadrukkelijk in en onze inspanningen om de vaarwegen te verbeteren werpen nu al vruchten af. En elk groter schip vervangt ruim zestig vrachtwagenladingen. Vandaag laten wij in Brabant zien dat samenwerking tussen partijen dus loont. ”

Wethouder Lauwerier (infrastructuur & mobiliteit) van de gemeente Tilburg: "Logistiek is van oudsher een sterke sector in Tilburg. Bijzonder aan onze stad is het feit dat wij behalve via de weg en het spoor ook over water bereikbaar zijn. We hebben een grote railterminal en aan het Wilhelminakanaal zitten naast laad- en loskades ook twee grote containerterminals. Daarmee trekken we bedrijven als Sony, Samsung, Dell, Fuji en andere bedrijven naar onze regio. De verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal geeft ons de kans de Rotterdamse haven verder te ontlasten en de positie van logistieke hotspot te verstevigen."

Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal wordt over een lengte van 4,8 kilometer verbreed naar 35 meter en verdiept tot 3,60 meter. Het kanaal is daarmee naar verwachting in 2016 gereed voor klasse IV-schepen. Om dit mogelijk te maken hebben de rijksoverheid, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg een overeenkomst gesloten over de financiering en realisatie. Het Rijk heeft € 52 miljoen gereserveerd, de gemeente Tilburg en provincie Noord-Brabant dragen elk € 9,8 miljoen bij.

Zuid-Willemsvaart

Om breder en langer vervoer via de Zuid-Willemsvaart mogelijk te maken moet er naast de omlegging die eind 2014 gereed zal zijn, moeten in het kanaal o.a. extra aanlegvoorzieningen gerealiseerd en worden 2 bochten verruimd. In het kader van het Programma Beter Benutten is een Rijksbijdrage van € 6,8 miljoen toegezegd voor de  verdere opwaardering van de Zuid-Willemsvaart sluizen 4, 5, 6 fase 2, op voorwaarde dat de regionale bedrijven per dag 460 vrachtwagens van de weg naar het water overhevelen. Op 21 mei jl. hebben de regionale overheden (provincie Noord-Brabant, gemeenten Eindhoven, Veghel, Laarbeek, Son en Breugel) de afspraken over de financiële bijdragen vanuit de regio voor dit project vastgelegd in een Bestuursovereenkomst. De regionale overheden dragen samen nog € 11,2 miljoen bij aan dit project. Het project Zuid-Willemsvaart sluizen 4, 5, 6 fase 2 is opgestart om de  in 2010 door Rijkswaterstaat opgeleverde sluizen beter te benutten.

Beter Benutten

Het programma Beter Benutten Brabant maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio's innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast worden landelijke maatregelen getroffen op het gebied van fiscaliteit en Intelligente Transport Systemen (ITS). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de regio’s trekken samen 1,1 miljard euro uit voor Beter Benutten.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!