Perspectief op Werk en Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt - de stand van zaken

  • Regionale ontwikkeling

In september vorig jaar werd bekend dat de regionale Doe-agenda Perspectief op Werk voor de versterking van de Zeeuwse arbeidsmarkt door het ministerie is goedgekeurd en gehonoreerd met geld om het plan in 2019-2021 uit te voeren.

Perspectief op Werk en Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt - de stand van zaken

Die uitvoering is nu in volle gang. En het 'Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt' heeft vorig jaar de doelstelling ruimschoots gehaald.

De Zeeuwse Doe-agenda is tot stand gekomen op verzoek van staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en heeft als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Het landelijk programma Perspectief op Werk ondersteunt daartoe de arbeidsmarktregio’s met in totaal 70 miljoen euro. Zeeland is aan de slag gegaan met de uitvoering, want het ingediende plan is gehonoreerd met twee miljoen euro.

Versterken van de samenwerking

De uitgangspunten van Perspectief op Werk zijn het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en werkgevers, en het zo veel mogelijk toepassen van maatwerk. Om de samenwerking tussen Zeeuwse overheden en werkgevers te versterken, is dit voor de korte termijn uitgewerkt in de Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland. De vier speerpunten hiervan zijn:

  1. Het ‘werkfit’ maken van werkzoekenden met gebrek aan arbeidsritme en -vaardigheden en minstens 160 van hen naar een baan begeleiden.
  2. Ondersteunen van werkgevers bij inclusief/sociaal ondernemen.
  3. Verbeteren van de dienstverlening aan werkgevers vanuit gemeenten/WSP’s.
  4. Verzorgen van duurzame plaatsingen.

Deze speerpunten worden één voor één in de komende nieuwsbrieven uitgelicht en geconcretiseerd. Van de speerpunten 1 en 4 zijn de voorbereidingen in volle gang. Speerpunt 2 wordt getrokken door werkgeversorganisatie VNO-NCW in de vorm van de ambassadeursactie Participeren Loont! en het ondersteunen van vijftig werkgevers op weg naar inclusief ondernemen. Over speerpunt 3 is al nieuws te melden.

Afronding en 'toegift' Aanvalsplan

De Zeeuwse Doe-agenda is opgesteld en wordt uitgevoerd door Arbeidsmarktregio Zeeland (projectleiding), de dertien Zeeuwse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland, UWV en andere samenwerkingspartners. De nieuwe werkgroep Perspectief op Werk Zeeland van Aan de slag in Zeeland is aan het werk met de vier speerpunten, maar zorgt ook voor de afronding en de ’erfenis’ van het ‘Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt’. In een volgende nieuwsbrief leest u over de evaluatie en de eindstand van dit Aanvalsplan per 31 december 2019; in ieder geval zijn veel meer plaatsingen gerealiseerd dan de minimum-doelstelling van 400 plaatsingen; de teller stond op 1 december 2019 op 447 plaatsingen. Het is waarschijnlijk dat het Aanvalsplan in 2020 in kleinere vorm wordt voortgezet, omdat een deel van een onvoorzien overschot van de Regiodeal 2019 besteed kan gaan worden aan nog eens ruim honderd plaatsingen.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!