Pilotproject voor werven buitenlandse MBO-technici

  • Arbeidsmarkt

Op 1 september a.s. start een pilotproject voor het aantrekken en behouden van internationaal MBO talent. Vooral de High Tech Systems & Materials (HTSM) sector, de belangrijkste sector in Zuidoost-Brabant, wordt getroffen door de oplopende tekorten aan talent met een bèta opleiding. De pilot wordt uitgevoerd in Brainport Regio Eindhoven en moet een beeld geven van het soort MBO-technici waaraan behoefte bestaat.

Pilotproject voor werven buitenlandse MBO-technici

Daarnaast zal de pilot informatie leveren of, en zoja onder welke voorwaarden geschikte buitenlandse vaklui naar Brainport willen komen. De pilot wordt uitgevoerd door Brainport Development. Projectpartners zijn Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Kamer van Koophandel Brabant.

Tekorten

De cijfers zijn zorgwekkend; als we niets doen wordt in 2014 in Zuidoost-Nederland een tekort verwacht van 2.300 MBO technici. Deze tekorten worden extra gevoeld door demografische processen en de sectorstructuur. Op de korte termijn geldt dat tot 2016 de uitstroom van ‘bèta’s’ uit de beroepsbevolking ongeveer 20% hoger ligt dan de instroom vanuit de opleidingen. Daarnaast groeit het aantal technische banen fors in Zuidoost-Nederland. Dit betekent dat als er niets verandert, er jaarlijks 3.000 tot 3.500 vacatures niet kunnen worden opgevuld op MBO, HBO, WO en WO+-niveau. Het gaat om stuwende banen, die het hart vormen van de private R&D basis en exporterende industrie. Een blijvend tekort kan ertoe leiden dat bedrijven activiteiten verplaatsen en Zuidoost-Nederland inboet aan aantrekkingskracht voor bedrijven en kennisinstellingen.

Pilot

Het project komt voort uit signalen van bedrijven en onderwijsinstellingen die, naast bestaande MBO-projecten gericht op instroom, zij-instroom, doorstroom, meer aandacht wensen voor het aantrekken van internationaal MBO talent voor het opvullen van hun vacatures.

De pilot moet antwoord geven op de vraag aan welk soort MBO-technici de Brainport regio behoefte heeft. Daarnaast wordt in Spaans Baskenland, het gekozen doelland, onderzocht of hier voldoende MBO-technici zijn die belangstelling hebben om zich in Brainport te vestigen en onder welke voorwaarden ze hiertoe bereid zijn. Ook moet het project een beeld geven van de mogelijkheden voor verdere specialistische opleidingen of  integratietrajecten. Spaans Baskenland is gekozen vanwege reeds bestaande goede relaties van ROC Eindhoven en het programma Brainport International Community met dit land en deze regio. De pilot loopt een jaar en levert een operationeel model op dat kan worden verbreed naar andere Nederlandse regio’s en topsectoren en naar samenwerking met EU landen.

Meer informatie over Brainport Development :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!