Praktijk gestuurd leren staat centraal binnen het LARS-project

  • Arbeidsmarkt

Het ROC A12 / Dulon College in Ede en zorginstelling ‘s Heeren Loo hebben gezamenlijk het LARS-project opgezet, dat in september dit jaar van start gaat. Bij LARS volgen de zorg- en welzijn studenten geen lessen op school, maar gaan zij direct de praktijk in op een locatie van ‘s Heeren Loo.

Praktijk gestuurd leren staat centraal binnen het LARS-project

‘Studenten leren bij LARS samen met cliënten, medestudenten, begeleiders en docenten’, zeggen Rachèl Davies en Sharon Pastoors van het Dulon College.

Een belangrijk verschil het met regulier mbo onderwijs is dat bij LARS studenten leren om te denken vanuit de cliënt-vraag. ‘Van de studenten wordt verwacht dat zij persoonlijke leervragen formuleren vanuit de ondersteuningsvraag vanuit de cliënt.’, legt Monique Beem, specialist Praktijkleren bij ‘s Heeren Loo, uit. Daarbij kan hij altijd vragen stellen aan een begeleider of docent, zij zijn op locatie aanwezig. De werkervaring die studenten hierbij opdoen, is het uitgangspunt voor het leren van de student. Zo leren zij beter om zelf na te denken over zaken, zelf de regie te voeren in bepaalde situaties en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier willen wij binnen LARS medewerkers opleiden die betere zorg aan cliënten kunnen leveren en snel kunnen inspelen op veranderingen in de zorg.’

Volwaardig meedraaien

De studenten draaien op de zorglocatie volwaardig mee in de teams, maar wel boventallig. Beem: ‘Dit betekent dat de studenten als volwaardig lid van het team worden gezien. Tegelijkertijd brengt dit rechten, plichten, consequenties en verantwoordelijkheden met zich mee, die ook van andere medewerkers worden verwacht.’ Volgens Rachèl Davies leren binnen LARS de studenten niet alleen van de docenten. ‘Ze leren van én met elkaar, maar ook van cliënten en collega’s. Het is een proces van continu leren, waarbij tevens docenten en werkbegeleiders steeds weer nieuwe dingen leren. Onder andere uit de leervragen waar de studenten mee komen. Zo houden we met elkaar het zorgonderwijs up-to-date.’ Inmiddels zijn er zo’n 13 aanmeldingen binnen voor de opleiding. Het Dulon College hoopt dat in de komende periode meer zorginstellingen zich willen verbinden aan het LARS-project.

LARS-project

Eigen leerroute volgen

Een voordeel voor de studenten is dat zij bij LARS eenvoudig van niveau of opleiding kunnen switchen. Sharon Pastoors: ‘Studenten van verschillende niveaus en opleidingen werken bij LARS samen. Iedere opleiding heeft een basiscurriculum waardoor de theoretische basis voor de opleidingen geborgd is. Ze leren in hun eigen tempo en kunnen ook makkelijk switchen tussen niveaus, omdat de praktijk voorop staat. Natuurlijk moeten zij op een bepaald moment wel een keuze maken voor een opleiding en er is ook verschil in de taken en verantwoordelijkheden van een niveau 3 student en een niveau 4 student. Maar zij hebben wel de vrijheid om hun eigen leerroute te volgen.’

 

Meer informatie over ROC A12:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!