Proeftuin geeft impuls aan precisielandbouw

  • Agrofood & Biobased

ZLTO heeft donderdag in het Zeeuwse Colijnsplaat, samen met een aantal andere partijen, de aftrap gegeven voor de Proeftuin voor Precisielandbouw. Doel van de Proeftuin is het geven van een impuls aan de precisielandbouw in Zuid-Nederland.

Proeftuin geeft impuls aan precisielandbouw

De aftrap vond plaats op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Als openingsact trok een onbemande autonome Fendt-trekker een doek weg van het bord met de naam van de Proeftuin. Binnen het groene project werken ZLTO, Van den Borne, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rusthoeve en Delphy samen. Wageningen University & Research en HAS Hogeschool Den Bosch en Venlo ondersteunen de Proeftuin. Ook Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken steken geld in het project.

Twee locaties

Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat is een van de twee te realiseren locaties. De andere locatie betreft het bedrijf van Jacob van de Borne uit het Brabantse Reusel. Van de Borne is een pionier op het gebied van precisielandbouw. Op zijn bedrijf vindt onderzoek plaats naar nieuwe technieken. In beide locaties wordt op dit moment geïnvesteerd om deze geschikt te maken voor de nieuwe functie als Proeftuin.

Er is gekozen voor twee locaties omdat twee locaties meer slagkracht leveren. Bij Van de Borne zal het technisch onderzoek naar innovaties in de spotlights staan, onder andere vanwege de nabijheid van Technische Universiteit. Op de Rusthoeve zal het accent meer liggen op praktijkonderzoek en kennisverspreiding. 

Een netwerk van bedrijven, onderzoekers en boeren

John Bal, ZLTO-adviseur, geeft aan dat er geen nieuwe organisatie wordt opgetuigd, maar dat de Proeftuin voor Precisielandbouw een netwerk is van bedrijven, onderzoekers en boeren. Het doel is om innovatie en het gebruik van precisielandbouw te versnellen. Achterliggende gedachte is dat precisielandbouw minder water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen vergt en meer oplevert aan opbrengst en kwaliteit.

Ondernemersgroepen

Het accent van de Proeftuin ligt op de akkerbouw, maar het netwerk ziet ook toepassing van precisietechnieken in boomteelt, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt als haar taak. De partners in de Proeftuin zullen daarom ondernemersgroepen starten voor alle drie deze sectoren.

Bal roept iedereen die ideeën heeft over precisielandbouw en aanloopt tegen praktische problemen op om aan te kloppen bij de Proeftuin. ''Vanuit de Proeftuin kunnen we daar onderzoek naar doen en demonstreren wat mogelijk is.''

Meer aandacht voor precisielandbouw

Het is de bedoeling dat de jaarlijkse dag voor precisielandbouw op de Rusthoeve een groter evenement wordt en dat op de jaarlijkse open dag die Rusthoeve en CZAV samen organiseren ook meer aandacht voor precisielandbouw komt. De proeftuinen in Zeeland en Noord-Brabant hebben de officiële status van Fieldlab gekregen vanuit Smart Industry, een stuurgroep met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid.

Meer informatie over ZLTO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!