Project ‘Korte Keten 2.0 – Lokaal en Digitaal’ stoomt door naar tweede fase met 2 afstudeeropdrachten

  • Agrofood & Biobased

De eerste fase is net afgerond en de tweede fase is alweer van start: de partners van het initiatief ‘Korte Keten 2.0 – Lokaal en Digitaal’ stomen gestaag door met op dit moment onder meer 2 afstudeeropdrachten van studenten Geo Media & Design en Bedrijfskunde & Agrifood-business.

Project ‘Korte Keten 2.0 – Lokaal en Digitaal’ stoomt door naar tweede fase met 2 afstudeeropdrachten

Geodan, ZLTO, Food!Up Brabant (Provincie Noord-Brabant) en HAS Hogeschool startten in 2017 het initiatief om ondernemers in de korte keten te ondersteunen bij het succesvol ontwikkelen en exploiteren van hun online marktpropositie. Centraal hierin staat de ontwikkeling van een shared services platform, waarop de ondernemers bijvoorbeeld gezamenlijk hun aanbod in de markt kunnen zetten. Daarnaast kan het platform hen voordelen bieden ten aanzien van dienstverlening op gebied van (online) marketing, data, ICT en logistiek.

Online Food Brabant

“Informatietechnologie en data bieden boeren nieuwe kansen om verbindingen te maken met ketenpartijen en klanten, ideeën te testen en de logistiek slim in te richten”, staat te lezen op de projectwebsite Onlinefoodbrabant.nl. “Dataficatie van de voedselketen kan leiden tot nieuwe toegevoegde waardeproposities voor boeren, innovatieve distributiemodellen, nieuwe vraaggestuurde, kortere afzetketens en ander koopgedrag van consumenten.” Het nog te ontwikkelen shared services platform is eigenlijk een online proeffabriek, een concrete manier om hiermee te experimenteren.

Community of Practise

In mei 2018 is de projectgroep gestart met de ontwikkeling van het platform. Hieraan gekoppeld is een ‘Community of Practise’, een kennisplatform waarop ondernemers, onderzoekers en studenten hun kennis en ervaring op het gebied van onder meer logistiek, (online) marketing, ICT, en data governance met elkaar delen en bediscussiëren. Ook doen 6 studenten binnen 2 afstudeeropdrachten onderzoek. Zo richt één groep zich op het inzichtelijk maken van het geografische aanbodpotentieel van korteketenondernemers en de logistieke randvoorwaarden daarbij. De andere groep studenten richt zich op nieuwe business modellen gerelateerd aan concept van het shared services platform.

Internet Food

Dataficatie

Het project ‘Korte Keten 2.0 – Lokaal en Digitaal’ speelt een belangrijke rol in het lectoraat Location Intelligence van lector Theo Thewessen. Het lectoraat onderzoekt onder meer wat het effect van dataficatie is op de voedselketen. “Het gebruik cq. verzamelen van data in de agrofoodketen zal de komende jaren explosief toenemen – we spreken over ‘dataficatie’ van de keten”, legt lector Theo Thewessen uit. “Dataficatie is van toepassing op de gehele keten: van producent, via verwerking en distributie tot aan de consument.

Internet of Food

Hij vervolgt: “Deze data (veelal in de cloud) vormt een fundament voor nieuwe verbindingen en transparantie in de agrofoodketen, waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe concepten, nieuwe inkoop- en distributie modellen (korte ketens, online, e-commerce), ander consumentengedrag en mogelijk ook een andere relatie tot ons voedsel.” Een ander project waar het lectoraat in het kader van dataficatie een trekkersrol in heeft is de ontwikkeling van een Open Datalab Agrofood. Ook ‘Korte Keten 2.0 – Lokaal en Digitaal’ zal in dit Datalab een plek krijgen.

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!