Regio Achterhoek streeft naar sterkere regio en doet voorstel

  • Regionale ontwikkeling

De maatschappelijke samenwerking en besluitvorming in de Achterhoek kan een stuk effici├źnter. Regio Achterhoek, het samenwerkingsverband van zeven gemeente in de Achterhoek, doet hiervoor een voorstel aan de gemeenteraden.

Regio Achterhoek streeft naar sterkere regio en doet voorstel

In de nieuwe samenwerkingsvorm staan overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan het roer om de koers van de Achterhoek te bepalen. Deze ‘Achterhoek Board’ heeft een onafhankelijk voorzitter: het boegbeeld van de Achterhoek. Gemeenteraden sturen op de voorgestelde koers in het Achterhoeks Radenforum. Breed samengestelde Thematafels voeren de plannen uit.

‘Samenwerken om zelfstandig te blijven’

Een krachtenbundeling is vereist om sneller te besluiten over thema’s die de regio als geheel raken en minder versnipperd te werken. Mark Boumans, voorzitter Regio Achterhoek: “We hebben zeer intensief overlegd met raads- en collegeleden, ondernemers, woningbouwcorporaties, het onderwijs en de zorgsector. Iedereen beseft dat we samen goede, toekomstgerichte plannen moeten maken die we vervolgens snel en krachtig uitvoeren. Ieder voor zich lukt dat niet en langs elkaar heen werken is zonde van de energie. Massa maken dus! De samenwerking kan echt een stuk beter en met dit plan gaat dat lukken.”

In regio’s als Twente, Eindhoven en Amsterdam hebben ondernemers via Economic Boards al invloed op de bestuurlijke koers. Uniek aan de Achterhoek Board is dat overheid en maatschappelijk middenveld samenwerken met ondernemers. De Achterhoekse partners werken sinds 2009 samen via de Agenda Achterhoek2020, met als doel de regio economisch sterk en aantrekkelijk te houden. Die samenwerking wordt met dit plan hechter en efficiënter. Provincie en Rijk ondersteunen de ambities van de Achterhoek al enkele jaren met menskracht en geld.

Achterhoeks Radenforum

De gemeenteraden krijgen meer invloed door deelname in het Achterhoeks Radenforum. Alle Achterhoekse raadsleden hebben hierin zitting. Samen bepalen zij welke vraagstukken voor de Achterhoek als geheel van belang zijn en waarvoor de gemeenten dus moeten samenwerken. Dit sluit aan bij de manier waarop ook veel ondernemers en inwoners al denken: regionaal, over gemeentegrenzen heen. De achterbannen van ondernemers en maatschappelijke organisaties worden betrokken via hun eigen besturen en belangenverenigingen. Zo is iedereen aan zet.

Thematafels doen het ‘werk’

Een aantal thematafels met menskracht uit alle geledingen voeren de plannen uit. De thema’s zijn Werken, Wonen en Bereikbaarheid. Projecten variëren van stimuleren van Smart Industry, het aantrekkelijk maken van de regio voor hoger opgeleid (internationaal) talent, tot een inclusieve arbeidsmarkt met een goede match tussen vraag en aanbod en de juiste opleidingen. Er is aandacht voor de aanpak van leegstand en een goed en breed gedagen Achterhoeks woningbouwprogramma. Ook prima bereikbaarheid over weg en spoor, goede (zorg)voorzieningen en snelle, betrouwbare internetverbindingen staan hoog op de agenda. Tenslotte is er veel aandacht voor het stimuleren van de circulaire economie en de energietransitie.

Meer informatie over 8RHK Ambassadeurs:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!