Renovatie met Biobased Bouwmaterialen

  • Agrofood & Biobased

In de bouwsector signaleren we een belangrijke ontwikkeling – de verschuiving van nieuwbouw naar aanpassing van bestaande bouw, vaak in combinatie met de aandacht voor vergaande energiebesparing. Lees hier verder over een Biobased renovatieproject in Tilburg.

Renovatie met Biobased Bouwmaterialen

Binnen dit kader zal het lectoraat Biobased Bouwen tezamen met lokaal MKB aan de slag gaan met het  uitwerken en realiseren van Biobased Renovatie van sporthal De Roomley in Udenhout in samenwerking met Stro Bouw Nederland, gemeente Tilburg.

Energieneutraal renoveren


In de bouwsector signaleren we een belangrijke ontwikkeling – de verschuiving van nieuwbouw naar aanpassing van bestaande bouw, vaak in combinatie met de aandacht voor vergaande energiebesparing. Binnen het innovatieprogramma Energiesprong van het ministerie van BZK hebben corporaties en bouwondernemingen zich gecommitteerd om de industrieel gebouwde woningvoorraad uit de jaren ’50 tot ’70 seriematig tot energieneutraal te renoveren. De eerste serie gerenoveerde woningen vormden voor Energiesprong mede “de opmaat tot de Stroomversnelling. In de Stroomversnelling wordt het Nul-Op-De-Meter vaak na een aanbesteding aan de goedkoopste bieder gegund. Hierbij vallen eventuele biobased initiatieven vaak af.

Een aantal woningcorporaties wil zijn renovatie-opgave combineren met de inzet van biobased materialen. Dit zou voor de aanbieders van biobased materialen en de biobased gemotiveerde architecten de verhoopte doorbraak betekenen. De woningcorporaties blijven echter voorzichtig en willen de komende jaren, samen met de leveranciers, kennis opdoen over toepassingsmogelijkheden, functionaliteiten, effecten op kosten bij bouwvoorbereiding, bouw, de gebruiksfase en de afdankfase.

Woningcorporaties willen biobased bouwmaterialen inzetten voor renovatie

In dit project komen beide werelden samen om stapsgewijs op empirische basis, samen met de juiste experts, de benodigde kennis te verzamelen, verspreiden en valoriseren om deze doorbraak in Nederland te realiseren.

Naast de sociale urgentie spelen hierbij een rol: uiteraard de materiaalcomponten, maar ook het zodanig ontwerpen van deze componenten dat ze - op termijn - te ontmantelen en te upcyclen / hergebruiken zijn > Design for Disassembly en daarbij horend; andere manieren van samenwerking en organisatie.

Meer informatie over Centre of Expertise Biobased Economy:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!