Ruimte & Groen werkt aan gebiedsontwikkeling Ouddorp-Bad

  • Zakelijke dienstverlening

Sinds deze zomer is Ruimte & Groen intensief bezig met de gebiedsontwikkeling van Ouddorp-Bad deelgebied Noord: een kustgebied aan de westkust van Goeree-Overflakkee met veel potenties, waar recreatie, natuur en projectontwikkeling hand in hand kunnen gaan.

Ruimte & Groen werkt aan gebiedsontwikkeling Ouddorp-Bad

De regie is in handen van de Gemeente Goeree-Overflakkee waarbij intensief samengewerkt wordt met projectontwikkelaars, natuurmonumenten, waterschap en recreatie-ondernemers langs deze kustlijn. Het project is een mooi voorbeeld van integrale aanpak en werk- met werk maken!

Goede basis neerleggen

De beelden laten zien dat het al een heel mooi gebied is met enorme potenties! Echter is hier wel wat aan de hand: de samenhang ontbreekt, iedereen doet zijn eigen ding in het gebied, er is veel verrommeling wat de kwaliteit van de omgeving niet ten goede komt, veel dingen kunnen beter, zoals bebording & bewegwijzering...; Ruimte & Groen heeft de eer aan dit gebied te mogen werken en samen met omgeving en initiatiefnemers een goede basis neer te leggen.

Klankbordgroep

Voor het project is een projectgroep samengesteld die regelmatig overleg hebben. Daarnaast zijn er verschillende klankbordsessies georganiseerd met betrokkenen uit de directe omgeving. Met deze input is het Voorlopig Ontwerp (VO) opgesteld. Het is de bedoeling in voorjaar/zomer 2016 tot uitvoering te komen: een kwaliteitsslag voor de kust van Ouddorp-Bad!

Over Ruimte & Groen

Ruimte & Groen is ook de partner voor uw ruimtelijk vraagstuk en is ervaren om in samenwerking met verschillende partijen/belanghebbenden inhoudelijk goede plannen te realiseren! Meer weten? Neem contact met ons op: 0113-354074 of info@ruimte-groen.nl

Meer informatie over RUIMTE & GROEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!