Samen grensoverschrijdend leren en werken

 • Arbeidsmarkt

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen, en daarmee ook hun kennis en kunde, voor de grensregio behouden blijven.

Samen grensoverschrijdend leren en werken

Onderwijs

Belangrijk is dat men al op jonge leeftijd in contact komt met grensoverschrijdend onderwijs en de buurtaal. In de euregio rijn-Waal zijn meer dan vijftien universiteiten en hogescholen en circa dertig roc's en Berufskollegs, die ruime ervaring hebben met grensoverschrijdende samenwerking.

Om er voor te zorgen de Rijn-Waal-Regio als werkgebied voor jonge mensen aantrekkelijk blijft, is het belangrijk dat studenten al tijdens hun studie de interessante bedrijven in de regio leren kennen. Daarvoor is er een nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid aan beide zijden van de grens.

Arbeidsmarkt

Dagelijks pendelen ruim 20.000 personen in de rijn-Waal-regio tussen beide landen om in het buurland te werken of te studeren. Veel grensoverschrijdende projecten en initiatieven hebben de mobiliteit van mensen, met betrekking tot werk en studie, gestimuleerd.

Initiatieven zijn nodig, om nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen en daarnaast antwoorden te geven op toekomstige uitdagingen als vergrijzing en het tekort aan vakkrachten.

School-IT Rijn-Waal

Het projectschool-It rijn-Waal legt de fundamenten voor duurzame Ict-scholing op nederlandse en Duitse middelbare scholen door een efficiënte samenwerking tussen bedrijven en scholen. Binnen dit project realiseert een aantal scholen en It-bedrijven in de rhein-Waal-regio verdere digitalisering van het onderwijs.

www.school-it-rhein-waal.eu

Lerende Euregio

De Lerende Euregio is een Nederlands-Duits samenwerkingsverband van scholen voor beroeps-onderwijs, opleidingsbedrijven en overheden in de Rhein-Waal-regio.
Studenten maken in dit project kennis met beroeps-cultuur, taal en onderwijssysteem van het buurland,via uitwisselingen, stages en samenwerkingen.

www.lerende-euregio.com

Actief over de grens 2.0

In dit pilotproject kreeg een groep van twintig nederlandse en Duitse werkzoekenden ondersteuning om hun kans op werk te vergroten door zich ook op de arbeidsmarkt in het buurland te oriënteren.
De deelnemers volgden een leertraject van tien weken. Dit traject bestond uit een training over taal en cultuur van het buurland, individuele begeleiding en een stage bij een bedrijf in het buurland.
De projectpartners werken nu samen aan een vervolg op dit project.

Verleg uw grenzen met INTERREG

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en verenigingen aan beide zijden van de grens levert interessante, succesvolle combinaties op. De samenwerking met een partner uit het buurland is vaak extra aantrekkelijk, omdat het project dan in aanmerking kan komen voor een subsidie uit het europese programma INETERREG Deutschland-nederland.

INTERREG Deutschland-Nederland

INTERREG is een stimuleringsprogramma van de Europese Unie voor ontwikkeling van europese grensregio’s. Dankzij het INTERREG-programma kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten langs de  Nederlands-Duitse grens worden gesubsidieerd.Deze subsidie is beschikbaar voor innovatieve, grensoverschrijdende projecten met Nederlandse en Duitse partners op het gebied van:

 • Technologie & Innovatie
 • Natuur & Omgeving
 • Toerisme & cultuur
 • Onderwijs & arbeidsmarkt
 • Gezondheid & samenleving
 • Veiligheid & Overheid

Mogelijke INTERREG-projecten

 • Uitwisseling en stage van scholieren en studenten in de grensregio.
 • Grensoverschrijdende afstemming van vakdiploma’s.
 • Ondersteuning van grenspendelaars bij alledaagse grensproblemen.
 • Verbeteren en benutten van kansen op de arbeidsmarkt in het buurland.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een INTERREG-subsidie moet uw project aan een aantal criteria voldoen:

 • Gezamenlijke uitvoering door minimaal een Nederlandse en een Duitse partner.
 • Passend binnen de richtlijnen van het INTERREG-programma.
 • Blijvende samenwerking na de beëindiging van de subsidie of blijvende grensoverschrijdende positieve effecten.

Projectidee?

Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project en zoekt u partners of subsidie? Neem dan contact op met het regionaal Programmamanagement INTERREG bij de Euregio Rijn-Waal.

Meer informatie over Euregio Rijn-Waal:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!