Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk scoort positief

  • Regionale ontwikkeling

De samenwerking tussen de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk draagt bij aan de organisatiekracht van de verschillende gemeenten.

Samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk scoort positief

Dat is de uitkomst van een nulmeting die is uitgevoerd door onafhankelijk adviesbureau Berenschot op verzoek van de 3 gemeenten. Met financiële hulp van de Provincie Noord-Brabant (Veerkrachtig Bestuur) ontwikkelde Berenschot een monitor om de samenwerking, voortgang en het effect van de ‘samenwerking GHO’ te meten. Uit deze nulmeting komt een positief beeld naar voren.

3 zelfstandige gemeenten met voldoende bestuurskracht

De 3 gemeenten willen zelfstandige, bestuurskrachtige gemeenten blijven. Een randvoorwaarde hierbij is dat de ambtelijke organisaties voldoende organisatiekracht hebben. Volgens de eerste monitor draagt de samenwerking in GHO verband duidelijk bij aan de organisatiekracht van de drie organisaties.

Kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten én kansen

Met de monitor zijn samenwerkingsinitiatieven onderzocht. Alle initiatieven laten effect zien op minimaal één van de 3 vooraf benoemde K’s, namelijk; meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en lagere kosten. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een vierde ‘K’, namelijk ‘kansen voor medewerkers.’ Mede daardoor is onder de medewerkers van elke gemeente veel draagvlak voor de samenwerking.

Aanbevelingen

In de rapportage van de nulmeting komt ook een aantal aandachtspunten naar voren. Deze zijn vertaald in aanbevelingen waar de 3 gemeenten op korte termijn mee aan de slag gaan. Op die manier kan het positieve beeld versterkt worden bij de monitor van de activiteiten van 2019 (1-meting).

De burgemeesters van de verschillende gemeenten zijn blij met de uitkomst van de monitor. Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: “De bestuurlijke zelfstandigheid van Goirle vereist een krachtige organisatie. Beide moeten het vanzelfsprekende resultaat zijn van een slimme samenwerking. Dit onderzoek toont onomwonden aan dat daarvan sprake is. We moeten deze dus onverminderd voortzetten en verdiepen waar nodig en mogelijk.”.

Ook burgemeester Ryan Palmen van Hilvarenbeek is optimistisch: “Onze inwoners mogen van ons verwachten dat we onze zaken op orde hebben en ons werk goed en efficiënt regelen. Ik vind het belangrijk dat ook onze samenwerking daaraan voldoet. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het geval te zijn. Een mooie stimulans om onze samenwerking nóg meer kracht bij te zetten”.  

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk vult aan: “Ik ben blij met het positieve beeld, maar ook zeker met de aanbevelingen. We zijn goed op weg, maar kunnen niet achterover zitten. Met de komst van Haaren bij Oisterwijk zijn voldoende bestuurskracht en organisatiekracht van extra groot belang voor Oisterwijk.”.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!