Samenwerking HAS Hogeschool en CZAV bij bodemproblematiek in Zuidwestelijke Delta

  • Onderwijs & Training

Collegevoorzitter van HAS Hogeschool Dick Pouwels en algemeen directeur Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV) Antoon van Vugt spraken elkaar 5 jaar geleden voor het eerst. Het ging over de Zuidwestelijke Delta.

Samenwerking HAS Hogeschool en CZAV bij bodemproblematiek in Zuidwestelijke Delta

Foto: Antoon van Vugt (algemeen directeur CZAV)

De Zuidwestelijke Delta is een grote en complexe agrofoodregio waar het bedrijfsleven veel behoefte heeft aan onderwijs. Hoe mooi zou het zijn als HAS Hogeschool én het werkveld daar samen voor zouden kunnen zorgen? Er kwamen vervolggesprekken en er raakte een steeds groter aantal partners bij betrokken. Het plan om agrofoodonderwijs écht aan de regio te verbinden kreeg meer en meer vorm.

Onderwijs laten groeien

Nu gaat de HAS stevig inzetten op onderwijsactiviteiten in de Zuidwestelijke Delta en is Antoon van Vugt een van de leden van de stuurgroep die de strategie bepaalt: het doel is de komende 5 jaar verschillende vormen van onderwijs en onderzoek - zoals stages, beroepssopdrachten en onderwijsprojecten – maar ook bedrijfsopleidingen gericht op vragen van de (arbeids-)markt beide stevig te laten groeien en daarmee de studenten aan de HAS die uit de ZW Delta komen als het ware weer in contact te brengen met het bedrijfsleven in die regio.

Aanbod scholing belangrijk

CZAV stond dus aan de wieg van het plan om de verbondenheid van de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de HAS aan de agrofoodsector in de Zuidwestelijke Delta te laten groeien. De agrarische aan- en verkooporganisatie is een belangrijke speler in deze regio: zij heeft ruim 3000 leden en heeft niet alleen belangen in de regio Zuidwest-Brabant maar ook in België. “Voldoende aanwas van nieuwe mensen, maar ook een ruim aanbod aan scholing is voor CZAV heel belangrijk”, stelt Antoon van Vugt. “Daarom is de organisatie zo nauw betrokken bij het plan van de HAS om onderwijs en onderzoek aan de regio te verbinden. CZAV investeert continu in kennisontwikkeling.”

Jonge mensen binden aan de regio

Antoon geeft aan dat als jonge mensen uit de regio vertrekken om onderwijs te gaan volgen, ze vaak niet meer terugkeren. Terwijl de regio Zuidwest-Nederland juist een aantrekkelijke regio is om te werken en het ook nodig is. “Daarom is het nodig onderwijs ín de regio te organiseren.” In de Zuidwestelijke Delta leven volgens Antoon verschillende culturen samen, zowel in de stad als op het platteland. Er liggen veel innovatiekansen. De hele agrofoodketen is aanwezig met verschillende sterke subclusters die er internationaal toe doen zoals de teelt van suikerbieten en de productie van suiker, het telen en verwerken van groenten, het veredelen van gewassen en de teelt van en handel in zacht fruit.

Thema Bodem & Water

Er zijn meerdere thema’s die in de agrofoodsector van de regio spelen: Bodem & Water,  Food (Keten en Consument), Biobased en Hightech Agro en Ondernemerschap. CZAV is binnen de te ontwikkelen onderwijsactiviteiten trekker van het thema Bodem & Water. Antoon: “Het gaat dan om bijvoorbeeld bodemgezondheid en bodemstructuur. Binnen CZAV is veel kennis aanwezig op dit gebied en we doen er veel onderzoek naar. De bedoeling is om samen met de HAS meerjarig bodemonderzoek te gaan doen.”

Dagelijkse uitdagingen

Directeur Ontwikkeling van HAS Hogeschool Godfried Hijl kan hier meer over vertellen. “Op dit moment schrijven we een plan voor een meerjarig onderzoeksprogramma. Samenwerken binnen zo’n project met een partner als CZAV is echt een meerwaarde want zij kennen de dagelijkse uitdagingen op dit gebied als geen ander.”

Nieuw niveau van samenwerken

CZAV en HAS Hogeschool zijn al langer partners, maar de samenwerking wordt nu dus naar een nieuw niveau getild. “HAS Hogeschool zet steeds meer op dergelijke structurele samenwerkingen in. Vaak werken meerdere partners samen aan een bepaald thema. De thematiek rondom de bodem bijvoorbeeld is echt een regionaal probleem en door voor een lange termijn samen te werken kunnen we veel meer bereiken.”

Elkaar versterken

HAS Hogeschool probeert het hele netwerk van CZAV te benutten en toegankelijk te maken voor studenten. “De HAS en CZAV kunnen elkaar zo versterken en samen het ontwikkelen van kennis vormgeven. Voor studenten is ook het interessant dat we een ‘bodemlijn’ trekken tussen Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De bodemproblematieken verschillen heel erg per provincie en voor studenten liggen hier mooie onderzoekskansen. Het is een prachtig living lab.”

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!