Samenwerking mbo-opleidingen Curio en scholen in Canada

  • Onderwijs & Training

Vanaf volgend schooljaar kunnen studenten van Curio onderdelen van hun opleidingen gaan volgen in Canada. Na een aantal wederzijdse werkbezoeken van bestuurders en docenten is deze week de samenwerking bekrachtigd.

Samenwerking mbo-opleidingen Curio en scholen in Canada

Foto: Rob Neutelings (Curio) zet zijn handtekening onder het samenwerkingscontract.

Het gaat om het Norquest College in Edmonton en het Lakeland College in Vermillion. Zij bieden onderwijs op het gebied van respectievelijk Zorg &  welzijn en groen. 

Aanleiding

In september 2018 is door Curio op uitnodiging van de gemeente Bergen op Zoom met enkele bedrijven uit de regio een werkbezoek gebracht aan Edmonton. Een reden daarvoor was om concretere invulling te geven aan een van de ambities van Curio om studenten de mogelijkheid te bieden zich internationaal te oriënteren en ervaring op te doen, zowel praktisch als theoretisch. Daarvoor zijn contacten gelegd met het Norquest College (zorg en welzijn) in Edmonton en het Lakeland College (Agriculture Sciences), 200 kilometer noordelijker in Vermilion. Al snel bleken er samenwerkingsmogelijkheden te zijn met toegevoegde waarde voor elkaars studenten. In april 2019 heeft een zorg en welzijn delegatie van het Norquest College een bezoek aan de opleidingen van Curio gebracht. Hieruit zijn in augustus jl. concrete afspraken voortgekomen.

Uitwisseling

Concreet betekent dit dat er een structurele uitwisseling wordt georganiseerd tussen Nederlandse en Canadese mbo-studenten en -docenten. Daarnaast wordt samen deelgenomen aan beroepsgerichte vakwedstrijden (Skills). In het najaar van 2020 hopen de scholen de eerste uitwisseling te realiseren. Daar wordt nu al hard aan gewerkt door Curio-docenten en de Canadese partners.

Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van Curio, benoemde de samenwerking nog eens tijdens zijn speech op een bijeenkomst van 75 jaar bevrijding Bergen op Zoom: “Ik ben heel trots dat de samenwerking juist in deze week bekrachtigd is door ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten. Trots op en respectvol naar de Canadezen, wiens voorouders onze regio hebben bevrijd en toekomst hebben gegeven, en met wie we nu op onderwijsvlak gaan samenwerken aan de internationale toekomst van onze jeugd. Maar trots ook op de daadkracht van onze lokale en regionale bestuurders. Met de samenwerking sluiten we ook aan op de regionale economische visie, waarin o.a. agrofood en biobased speerpunten zijn en goede zorg een belangrijke factor in het vestigingsklimaat van West-Brabant is”.

Meer informatie over Curio:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!