Samenwerking Modderkolk en Koning Willem I College beleeft eerste lustrum

  • Onderwijs & Training

De samenwerking tussen het Koning Willem I College (KW1C) en de firma Modderkolk uit Wijchen bestaat vijf jaar. Bij het bedrijf, dat actief is op het terrein van de industriële elektrotechniek en technische dienstverlening, heerst grote tevredenheid over het functioneren van de inpandige bedrijfsschool.

Samenwerking Modderkolk en Koning Willem I College beleeft eerste lustrum

Mede vanwege het hoge slagingspercentage worden de positieve gevoelens gedeeld door het KW1C, dat voor alle leraren zorgt.

De Beroepsbegeleidende leerweg(BBL), een populaire educatieve vorm waarachter de combinatie van ‘leren en werken’ schuilgaat, kan op meerdere manieren worden ingekleurd. Het fenomeen bedrijfsschool, waarbij zowel de theorie als de beroepspraktijkvorming(BPV) op één plek samenkomen, is een interessante optie die langzaam maar zeker terrein wint. Iets wat óók betrekking heeft op het KW1C. Niet vreemd, want regelmatig liegen de behaalde resultaten voor de verschillende participanten er niet om. De Modderkolk Bedrijfsschool is een schoolvoorbeeld van zo’n successtory.

Ambities

Simon de Luij, directeur/eigenaar van Modderkolk, weet elk aspect uit de ontstaansgeschiedenis van de bedrijfsschool nog haarfijn op te lepelen: “In het verleden waren we eerlijk gezegd niet zo tevreden over de kwaliteit van de instroom. Niet zelden misten we bij stagiaires van de diverse ROC’s een stuk motivatie en betrokkenheid. Bij sommigen hadden we zelfs het idee dat ze er wat verloren bijliepen. Dat kan én moet beter, zeiden we tegen onszelf. Vandaar dat we een eigen bedrijfsschool zijn opgestart.”

De oprichting sloot en passant aan op de ambities voor de langere termijn, als een soort basis voor de toekomst. “Het inlenen van personeel van andere bedrijven is leuk en aardig, maar het opleiden van eigen personeel geniet in veel gevallen toch duidelijk de voorkeur. Hoewel een jaar of vijf terug de crisis ook nog goed voelbaar was binnen de installatiebranche, waren we nadrukkelijk gefocust op groei. We wilden méér dan alleen het hoofd boven water houden”, licht De Luij toe.

Indruk

Mededirecteur Bas Ceelen, die binnen het Wijchense bedrijf vooral een aansturende functie heeft, beschrijft hoe de aanloopfase globaal verliep. “Nadat we eerder al een klaslokaal met de grootste zorg hadden ingericht op onze locatie, zijn we met leraren van vier verschillende ROC’s in conclaaf gegaan. Behalve het KW1C waren ook ROC de Leijgraaf, ROC Rijn IJssel en ROC Nijmegen in beeld. Na enig wikken en wegen stond ons uiteindelijk helder voor de geest dat de leraren van het KW1C op ons de beste indruk hadden gemaakt. Er was bovendien meteen een klik. Met in het achterhoofd dat het succes van een elke willekeurige opleiding sterk afhangt van de kwaliteit van de leraren was de keuze voor een structurele samenwerking met het KW1C vervolgens snel gemaakt. Overigens speelde de jarenlange ervaring en expertise, waarop het Bossche onderwijsinstituut zich kan beroepen, eveneens een rol”, vult Ceelen aan.

Kleinschalige opzet

In augustus 2012 ging de eerste lichting MIO’s, een afkorting die staat voor monteurs in opleiding, (betaald) aan de slag bij de bedrijfsschool. Het betrof uitsluitend KW1C-studenten van de monteursopleiding elektrotechniek op niveau 2 en 3. Een traject waar normaal gesproken vier jaar voor staat, maar dat bij Modderkolk dankzij de kleinschalige opzet (en de hieruit voortvloeiende intensieve begeleiding) binnen drie jaar kan worden afgerond.

Ceelen weer: “Toen de eerste lichting eenmaal klaar was, zijn we direct gestart met het aanbieden van de aansluitende opleiding Servicetechnicus elektrotechniek op niveau 4, een richtpunt dat nu in wezen voor álle studenten geldt. Het behalen van het volledig erkende MBO-diploma levert in principe tevens een contract voor onbepaalde tijd op. En ja, een aantal van de afgestudeerden is inmiddels doorgestroomd naar het hbo. Terwijl ze bij ons blijven doorwerken, bekostigen wij de studie.” Momenteel beschikt Modderkolk over circa tweehonderd vaste krachten en een zestigtal krachten dat is ingeleend.

Muziek

“Voor ons opleidingsinstituut klinkt dit allemaal als muziek in de oren. Geweldig dat de betreffende studenten die feitelijk onder onze wettelijke verantwoordelijkheid vallen in z’n geheel worden opgeleid volgens de wensen vanuit de praktijk. Dat de afgelopen jaren het slagingspercentage van de Modderkolk Bedrijfsschool is uitgekomen op een slordige negentig procent, beschouw ik als de kers op de taart!”, benadrukt Cor van Gerven, lid van het College van Bestuur. “Met dit soort bedrijfsscholen hoopt het KW1C nog vele jaren samen te werken. In de loop der tijd zijn er trouwens ook al mooie en hoopvolle samenwerkingsinitiatieven tot stand gekomen met bijvoorbeeld Brabant Water, Enexis, Rasenberg, Opleidingscentrum Gelderpoort, Heineken en Mars. In het geval van Modderkolk zeg ik: op naar het volgende lustrum!”

Tekst: Chris Korsten

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!