home » projecten » Bouw »

SB Vastgoed voorziet in onderhoud en beheerswens conform NEN 2767

  • Bouw

Grip op de vastgoedportefeuille, optimaal inzicht in de kosten voor onderhoud en beheer en implementatie in een geavanceerd softwareprogramma. Dat waren de belangrijkste vragen uit de aanbesteding van Koraal, uitgevoerd door SB Vastgoed.

SB Vastgoed voorziet in onderhoud en beheerswens conform NEN 2767

Foto: v.l.n.r. Roeland van Witzenburg (SB Vastgoed), Sjef Bakels (SB Vastgoed) en Frank van Vlissingen (Koraal Groep)

SB Vastgoed levert sinds jaar en dag een compleet dienstenpakket op het gebied van onderhoud en beheer van vastgoed. Een specialisatie van het management- en adviesbureau is de Meerjaren Onderhoudsplanning en -Begroting (MJOP/B), evenals herbouwwaardetaxatie voor de opstalverzekering (brandverzekering); zaken die vaak gecombineerd worden uitgevoerd. Daarbij voorziet SB Vastgoed woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaren, zorg- en onderwijsinstellingen, vastgoedbeheerders, overheden en overige bedrijven in Nederland en België van o.a. bouwkundig en bouwtechnisch onderzoek, aankoopkeuringen, projectmanagement, resultaatgericht onderhoud, strategisch vastgoedbeleid en energie- en/of brandveiligheidsadviezen, conform de huidige en toekomstige wet- en regelgeving.

Meerjaren onderhoudsplannen conform NEN 2767

In 2016 kreeg SB Vastgoed de opdracht gegund voor het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsplannen volgens NEN 2767 en bevindingsrapportages met urgente gebreken, voor een groot aantal Koraal-locaties. Koraal is in heel Limburg en Noord-Brabant actief voor mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied. “Recent hebben wij niet alleen onze naam aangepast, maar ook onze werkwijze”, vertelt Frank van Vlissingen, projectleider Onderhoud & Vastgoed bij Koraal. “We bieden nu vanuit zes Koraal-regio’s een integraal aanbod voor jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie. Vanuit onze eigen instellingen en scholen, maar ook door samen te werken met regionale partners. Daarbij beschikken we over een eigen Expertise Centrum waarin onze kennis wordt gebundeld.”

Hernieuwde grip

In totaal heeft Koraal circa 85% van haar vastgoed in eigendom. “Dit vastgoed wordt benaderd vanuit een meerjaren onderhoudsplanning, die eens in de zoveel jaar wordt geactualiseerd. Een opgave die zich in 2016 aandiende”, aldus Frank van Vlissingen. “In totaal ging het om circa 200 MJOP’s, die voor de komende dertig jaar geoptimaliseerd moesten worden. Zodat wij – na een aantal organisatorische en afdelingsveranderingen – weer maximale grip zouden krijgen op ons vastgoed en de kosten voor onderhoud en beheer. Een opdracht die we hebben gegund aan SB Vastgoed. Niet alleen vanwege de kennis en expertise van het bedrijf, maar ook om de authentieke en no-nonsense benadering van directeur Sjef Bakels, projectleider Roeland van Witzenburg en hun team.”

Beperking van de overlast

“De uitvraag van Koraal was niet geheel vastomlijnd en bood ons de mogelijkheid om – vanuit onze kennis en expertise – waardevolle aanbevelingen te doen”, vertelt Roeland van Witzenburg. “Om de overlast voor Koraal en haar kwetsbare doelgroep te minimaliseren, hebben we steeds gewerkt met een kleine groep bekende gezichten, op vooraf bepaalde tijdstippen. Alle hoeveelheden en aantallen vierkante meters hebben we intern berekend op basis van de beschikbare gebouwgegevens en gematcht met de bevindingen van onze inspecteurs. Alvorens we alle gebouwen hebben bezocht, hebben we bovendien een pilotproject uitgevoerd bij locatie Maashorst in Reek om onze werkwijze in kaart te brengen en het concept opnameprotocol en de rapportagevorm te optimaliseren, voor een vlekkeloze uitvoering.”

Automatiseringsslag

“Het verschil tussen de oude en nieuwe meerjaren onderhoudsplannen ligt met name in de gedetailleerdheid en onderbouwingen, vertelt Sjef Bakels. “Koraal heeft daarbij een slag gemaakt richting verdere automatisering. Waar de MJOP’s in het verleden nog in Excel werden gemaakt, worden zij nu verwerkt in O-Prognose van Plandatis, waarvan SB Vastgoed één van de eerste gebruikers is . In O-Prognose kan Koraal eenvoudig mutaties  in het MJOP verwerken, waarmee  een dynamisch tool voor de toekomst is ontstaan."

Optimaal onderhoud en beheer

“Van SB Vastgoed hebben wij een prachtige moderne auto afgeleverd gekregen”, vertelt Frank van Vlissingen. “Om hierin optimaal te leren rijden, heeft het management- en adviesbureau onlangs een aanvullende opdracht van ons ontvangen zodat wij straks zelf aan alle knoppen kunnen draaien, mutaties op de juiste manier kunnen verwerken en bestaande gegevens juist leren interpreteren. Voor een optimaal onderhoud en (financieel) beheer van onze vastgoedlocaties.”

Auteur: Lieke van Zuilekom

Meer informatie over SB VASTGOED MANAGEMENT EN ADVIES:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!