Scoren met digitalisering in Noordoost-Brabant? Dát kan

  • Arbeidsmarkt

In maart verscheen het onderzoek ‘Opleiden voor het onverwachte’ dat docenten en studenten van HR Advies van Avans Hogeschool uitvoerden onder leiding van onderzoeksleider Ineke van Kruining. Het onderzoek gebeurde in opdracht van AgriFood Capital Werkt!

Scoren met digitalisering in Noordoost-Brabant? Dát kan

Foto: Ineke van Kruining

“We willen de regio voorbereiden op de toekomst”, zegt Jos van Asten, programmamanager bij AgriFood Capital Werkt! “De onderzoeksuitkomsten zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel.”

Digitalisering als kans

Terwijl digitalisering en automatisering voor consumenten vanzelfsprekend zijn, ligt dat voor bedrijven in het MKB lastiger. Het lijkt vaak nog een ver van mijn bed show, terwijl processen door digitalisering en automatisering steeds verder veranderen. Jos van Asten: “We willen ondernemers prikkelen om verder te kijken dan morgen. Zodat ze proactief kunnen handelen in plaats van te reageren op wat hen overkomt. Meedoen aan digitalisering is dan een kans.”

Ineke van Kruining: “De partijen  die bij het onderzoek betrokken waren, zien dat ook zo. Digitalisering ondersteunt medewerkers bij hun werk. Maar het vraagt andere competenties van mensen. Daarom is het essentieel dat onderwijs en ondernemers samen optrekken. Het onderwijs leidt de medewerkers van de toekomst op en moet inzetten op 21st century skills. Dat betekent dat wij in het hbo onze studenten bijvoorbeeld adaptief vermogen bijbrengen; de mindset om zich voortdurend te kunnen aanpassen aan andere processen en veranderende omstandigheden.”

Ondernemers bewust maken

Traditionele industrieën als logistieke bedrijven, productiebedrijven en agrarische ondernemingen zijn in Noordoost-Brabant van oudsher sterk vertegenwoordigd. “De impact van de digitalisering is in Nederland overal voelbaar, maar in die traditionele sectoren groter . En dus ook het belang om daar als bedrijf over na te denken” stelt Jos van Asten. Precies daar zit de angel. Uit het onderzoek blijkt dat met name bij kleine tot middelgrote bedrijven en in het onderwijs het gevoel van urgentie nog ontbreekt. AgriFood Capital Werkt! zet de komende maanden daarom in op het vergroten van de bewustwording bij ondernemers.

Op 28 juni is er een pilot workshop ‘scoren met digitalisering’ in St. Michielsgestel. Afhankelijk van het verloop van deze pilot, zijn er na de zomer vergelijkbare workshops in heel de regio. Jos van Asten: “We sluiten aan bij bestaande ondernemersnetwerken om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en te stimuleren om na te denken over wat digitalisering voor hun bedrijf betekent of kan gaan betekenen. Vaak helpt het om ‘bij de buurman’ te kijken en zo te leren van elkaar.”

Kans voor onderwijs en arbeidsmarkt

Ineke van Kruining: “Als Avans Hogeschool kunnen wij ondernemers ondersteunen bij de hulpvragen die gaan ontstaan, bijvoorbeeld ‘bestaat mijn product over tien jaar nog wel?’, ‘hoe kom ik aan goed opgeleide medewerkers?’ of ‘hoe begeleid ik mijn huidige medewerkers bij veranderingen?’ Tegelijkertijd kunnen onze studenten weer van ondernemers leren, tijdens bijvoorbeeld gastlessen. Samen optrekken. Daar gaat het om.”

Jos van Asten: “Opleiden voor de toekomst start altijd met een dialoog, met name met de dialoog tussen bedrijfsleven en onderwijs. We willen in Noordoost-Brabant toe naar een mooi ecosysteem waar iedereen die wil werken, kan werken en iedereen die zich wil ontwikkelen, zich kan ontwikkelen, waar iedereen kan doen wat bij hem of haar past. We streven naar maximale werkgelegenheid. Samen met het onderwijs moet dat in deze regio kunnen slagen. Van oudsher zijn we immers gericht op samenwerken!” Ineke: “De nieuwe gedigitaliseerde werkelijkheid is een kans in plaats van een bedreiging voor onderwijs en arbeidsmarkt, als onderwijs en arbeidsmarkt het samen doen.”

Meer informatie

Meer over AgriFood Capital Werkt! en Avans Hogeschool in de bedrijfsprofielen.

Wat kan een ondernemer doen?

  1. Zichzelf de vraag durven stellen: wat kan ik anders doen en wat heb ik daarvoor nodig?
  2. Leren van de ‘buurman’; hoe gaan andere ondernemers om met digitalisering en het slimmer organiseren van processen?
  3. Onderwijs zoals studenten en docenten van HR Advies van AVANS Hogeschool betrekken bij het beantwoorden van onderzoeksvragen en het slimmer organiseren van processen.

Auteur: Hennie van de Kar

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Avans Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!