Software- en technologiebedrijf Luminis helpt jong talent ontwikkelen

  • Onderwijs & Training

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Onzekerheid is daardoor steeds vaker een gegeven. Dit vraagt van iedereen om wendbaar te zijn. Het is daarom van belang om de vaardigheden en inzichten te ontwikkelen die ervoor nodig zijn om mee te bewegen.

Software- en technologiebedrijf Luminis helpt jong talent ontwikkelen

Dit geldt ook voor de educatieve markt. De zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden kunnen niet zomaar worden toegevoegd aan bestaande lesprogramma’s. Het verandert ons onderwijslandschap ingrijpend.

Kennis delen

Een van de belangrijkste ambities van Luminis is het verder helpen groeien en ontwikkelen van jong talent. Dit doen we door onze kennis te delen in verschillende soorten kennissessies, trainingen en op onze eigen developers conferentie de Luminis DevCon. Daarnaast worden er vanuit Luminis ook verschillende oplossingen gerealiseerd in de educatieve markt. Luminis heeft meerdere klanten in de educatieve sector en daarnaast heeft Luminis een eigen educatief product op de markt gezet: Summar.io.

Summar.io: het gepersonaliseerde leerplatform

Summar.io is ontstaan na een ontmoeting tussen twee boze vaders. De ene heeft een dochter met dyslexie, de ander een hyper hoogbegaafde dochter. Voor beide kinderen is het lastig om geschikt onderwijs te vinden waarmee hun talenten ontwikkeld worden. Deze twee vaders zijn samen gaan nadenken over ‘leren op maat’. Dit is in het kort de ontstaansgeschiedenis van het gepersonaliseerde leerplatform Summar.io tot stand is gekomen.

Summar.io ontwikkelt samen met scholen de vormen van leren en lesgeven die passen in het huidige tijdsgewricht. Summar.io gelooft dat het vermogen om te leren, af te leren en opnieuw te leren de sleutel zal zijn tot succes. Het levert hier een bijdrage aan door een open gepersonaliseerd platform te bieden waarin het individu en ‘leren leren’ centraal staan.

Summar.io gaat ervan uit dat ieder individu het beste gedijt bij een eigen, gepersonaliseerde leerroute. Deze leerroute kan daarbij gebruik maken van materiaal van verschillende bronnen en past bij individuele voorkeuren, tempo en niveau. Summar.io biedt de mogelijkheid om een eigen route af te leggen binnen een curriculum. Deze route kan worden geoptimaliseerd om het beste aan te sluiten bij de individuele doelstellingen. Summar.io sluit optimaal aan bij de werkelijkheid voorbij vaste klassen, curricula en roosters en is ontwikkeld om leren en lesgeven mee te helpen verbeteren in welke setting dan ook.

Topsporters en Summar.io

Stichting LOOT is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de Topsport Talentenscholen in ons land. Een Topsport Talentenschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling (al dan niet in het buitenland) te combineren met onderwijs. De leerlingen van LOOT-scholen hebben ieder een uniek schema. De meesten reizen de hele wereld over en leskrijgen op een “gewone” school is daarom niet mogelijk. Summar.io maakt het mogelijk om voor al deze leerlingen een gepersonaliseerde route te creëren waardoor zij de benodigde leerdoelen halen maar op hun eigen tempo en niveau.

Vakoverstijgend onderwijs

Het VHBO-college in Maastricht heeft in samenwerking met Summar.io vakoverstijgend onderwijs ontwikkeld. Hierbij krijgen leerlingen les vanuit een overkoepelend thema waarbij de verschillende vakken ultiem tot hun recht komen. Een voorbeeld van een thema is “Formule1”. Door een voor de leerlingen aansprekend thema te kiezen worden zij meer gemotiveerd en komen de vakken beter tot hun recht. Welke natuurkundige krachten en berekeningen zijn er nodig om een Formule1 wagen te laten rijden? Hoeveel sponsoren heeft Max Verstappen en hoe bereken je zijn winst? Alle leerdoelen worden behaald maar in plaats van een standaard curriculum worden de leerlingen uitgedaagd de vakken toe te passen in een realistische en uitdagende setting.

Meer informatie over LUMINIS ARNHEM:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!