Studenten Koning Willem I College leren in de praktijk op bedrijfsschool van Enexis

  • Technologie

De samenwerking tussen de in Eindhoven gevestigde praktijkonderwijslocatie Enexis Training & Opleiding en het Koning Willem I College (KW1C) heeft al veel vruchten afgeworpen. In een realiteitsgetrouwe leeromgeving leren studenten de fijne kneepjes van het vak.

Studenten Koning Willem I College leren in de praktijk op bedrijfsschool van Enexis

De samenwerkingsconstructie, die al geruime tijd bestaat en vastgelegd is in een mantelovereenkomst, is onlangs verlengd tot eind 2020.

Ruimte

De bewuste locatie van Enexis Training & Opleiding bevindt zich op een steenworp afstand van Eindhoven Airport. Het eerste wat opvalt is de niet geringe omvang van het complex, dat uit meerdere segmenten bestaat. “Op onze bedrijfsschool is volop ruimte gecreëerd om in te zoomen op de meest uiteenlopende details die deel uitmaken van de dagelijkse realiteit”, onderstreept Nico Vorstenbosch met zichtbare trots. Hij is al jaren teammanager van de Vakschool bij Enexis Training & Opleiding (ET&O).

Miniatuurvorm

“We hebben ernaar gestreefd de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk na te bootsen”, steekt Vorstenbosch van wal. “Dan komen de studenten, die via het KW1C hun diploma halen, later niet snel voor onaangename verrassingen te staan. Maar de opzet sluit natuurlijk ook prima aan op de werkzaamheden waarmee ze momenteel tijdens de reguliere praktijkdagen te maken krijgen.”

Hij opent de deur van een van de lokalen waar een hoofdverdeelstation in miniatuurvorm is nagebouwd. Compleet ingericht met onder meer vermogensschakelaars en transformatoren, die in deze gesimuleerde setting 10 kV reduceren tot een netspanning van 230 of 400 volt.

“Veiligheid boven alles! Iedereen leert allereerst hoe je met behulp van meetinstrumenten met spanning moet omgaan. Even voor de goede orde: meestal trainen we slechts met 24 of 42 volt”, luiden de geruststellende woorden van Vorstenbosch.

‘Aanvallen’

In verschillende andere ruimten is nog méér ‘spannends’ te beleven. Aanwezig is onder andere een reeks netstations, een sleuf met onvervalste laagspanningskabels en een laagspanningsrek waarin liefst veertien storingen verborgen zitten. Vorstenborsch: “Als je een van onze vakopleidingen volgt, weet je op den duur wel hoe je een storing kunt ‘aanvallen’. Techniek moet je vooral ‘zien en voelen’. De tussentijdse vorderingen van ieder individu worden overigens keurig geregistreerd in een digitaal volgsysteem dat hierover in één oogopslag duidelijkheid verschaft.”

Inzicht kan ook verkregen worden middels een uitklapbare koffer, ontwikkeld door praktijkdocent Arie van den Heuvel, waarin de infrastructuur van een woonwijk in een geïmiteerde versie zich openbaart.

Naast de expliciete focus op elektra nemen allerlei aspecten die betrekking hebben op gas eveneens een voorname plaats in. Er is zelfs een speciale praktijkleerhal aan de gasinfrastructuur gewijd.

Veel vraag

Netbeheerder Enexis beschikt over twee opleidingslocaties. Het noordelijke deel van het land wordt over het algemeen bediend door een onderwijsvestiging in Hoogeveen, terwijl ‘Eindhoven’ gericht is op het zuidelijke deel. “De studenten zélf zijn onder te verdelen in twee groepen: niveau 3 en 4, respectievelijk mbo3 en mbo4. Beide vakopleidingen duren ongeveer twee jaar, afhankelijk van de geboekte resultaten. Niveau 3 is hoofdzakelijk gerelateerd aan de (BBL-)Vakschool voor studenten van 18 tot en met 25 die met name worden opgeleid tot E(Elektra)-monteur. Daar is momenteel als gevolg van de personeelstekorten nog veel vraag naar. De zogeheten zij-instromers zijn dikwijls wat ouder. Niveau 4 daarentegen richt zich op functies als uitvoerder, werkvoorbereider en medewerker engineer”, vult Agnes Flinkenflögel aan. Ze is algeheel manager Training en Opleiding.

Los van alle praktijklessen voor studenten van niveau 3 én 4, die veelal worden ingevuld door bevoegde docenten van Enexis, komt tevens de theorie ter plekke aan bod. Normaal gesproken zijn docenten van het KW1C daarvoor verantwoordelijk. Namens het Bossche onderwijsinstituut fungeren Arie Strik (voor de elektra-opleidingen) en Mark van Esch (voor de gas-opleidingen) als vast aanspreekpunt. “Voor de duidelijkheid: op deze locatie voltrekken zich in principe alleen de theorielessen op niveau 3. De theorielessen op niveau 4 vinden in de regel in Den Bosch op het KW1C plaats”, aldus Flinkenflögel. 

Energietransitie

Binnen de opleidingstrajecten speelt de energietransitie in toenemende mate een rol van betekenis. Flinkenflögel: “De wereld verandert in een rap tempo, óók op het gebied van de energiebehoeften. Het feit dat bijvoorbeeld zonne-energie, waterstof en biogas steeds actueler worden, vraagt het een en ander van medewerkers in de sector. Dat geldt evengoed voor de opleidingen. Nieuwe technische vaardigheden zijn vereist. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alles wat met smart energy te maken heeft! Een monteur wordt meer en meer een algeheel probleemoplosser, een analyticus. Maar ook andere vaardigheden, waaronder die op het communicatieve vlak, worden belangrijker. De klant wordt alsmaar mondiger, dus daar moet je ook mee leren omgaan.”

Vinger aan de pols

Hoe de toekomst er op dit terrein uitziet, is koffiedik kijken. “Kijk, de Wet van Ohm staat als een huis, de concrete energiebehoeften laten zich niet voorspellen. Voor ons is het daarom essentieel om voortdurend een vinger aan de pols te houden, zodat je makkelijk kunt bijstellen wanneer dat nodig is. Op een verouderde opleiding zit immers niemand te wachten”, concludeert Flinkenflögel.

René van Uden, directeur van de Middelbare Techniek School (MTS) van het KW1C, is het volstrekt met haar eens. “Maatopleidingen maken binnen het hedendaagse onderwijslandschap het verschil. We zijn bijzonder content over de samenwerking met Enexis Training & Opleiding. Alles wijst erop dat óók na 2020 onze gemeenschappelijke trein zal voortdenderen”, besluit Van Uden.

Meer informatie over Koning Willem I College:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!