Tech@doptie slaat brug tussen zorg, welzijn en techniek

  • Onderwijs & Training

Met een mini hackathon van 40 studenten van ROC Nijmegen en Rijn IJssel van de opleidingen Techniek, Zorg, Welzijn en Human Technologie is op 4 juni het practoraat Tech@doptie officieel van start gegaan.

Tech@doptie slaat brug tussen zorg, welzijn en techniek

Dit practoraat is er op gericht om professionals uit deze sectoren voor te bereiden op een toekomst waarin technologie een centrale rol gaat spelen.

Practoraat Tech@doptie

‘Deze mini hackathon is een van de voorbeelden waarmee het practoraat Tech@doptie in de komende drie jaar onderzoek wil gaan doen in de praktijk van zorg en onderwijs’, vertelt projectleider Inge Kamphuis. ‘Tijdens de Hackathon hebben de studenten met elkaar gewerkt aan nieuwe ideeën en concepten voor actuele problemen die op dit moment spelen in zorg en welzijn. Enkele van deze concepten worden in de komende periode verder uitgewerkt door de studenten. Maar nog belangrijker vind ik het leerproces en de manier waarop de studenten van de zorg-, welzijns- en techniekopleidingen met elkaar omgaan, want technologie gaat in de toekomst een centrale rol vervullen in de sector zorg en welzijn.’

Voorbereiden op de praktijk

Kamphuis is er van overtuigd dat technologische innovaties de zorg enorm vooruit kunnen helpen. ‘Maar dan moeten professionals wél in staat zijn om te kunnen omgaan met deze technologie. Dat leren omgaan met technologie moet al beginnen tijdens de opleiding. Tech@doptie van ROC Nijmegen en Rijn IJssel wil studenten zorg, welzijn en techniek beter voorbereiden op deze praktijk. Daarnaast brengt het projectmedewerkers van zorginstellingen in contact met de nieuwste technologieën.’ Ze benadrukt dat samenwerking tussen techniek-, zorg- en welzijnsstudenten daarbij van cruciaal belang is. ‘Bij een zorgrobot bijvoorbeeld moeten de processen zodanig worden ingericht dat zorgmedewerkers er makkelijk mee om kunnen gaan. Om dat te bereiken is het belangrijk dat techniekstudenten weten hoe ze de robot moeten afstellen en zorgstudenten weten wat ze van de robot kunnen verwachten.’

Fieldlabs

Op dit moment zijn techniek, zorg en welzijn in het onderwijs nog aparte werkvelden. De projectleider: ‘Om de samenwerking tussen deze werkvelden tot stand te brengen, hebben we het practoraat Tech@doptie opgezet. Hierin ontwikkelen studenten, docenten en medewerkers van zorginstellingen onderwijsactiviteiten op basis van praktijkgericht onderzoek. Daarbij maken zij gebruik van zogenaamde fieldlabs bij de zorginstellingen. De bevindingen kunnen vervolgens weer worden toegepast in het onderwijs. Verder blijven we door samenwerking met het bedrijfsleven ook op de hoogte van de nieuwste innovaties. Onze ambitie is om in de komende jaren alle studenten zorg-, welzijn en techniek in contact te laten komen met Tech@doptie.’

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over ROC Nijmegen:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!