TNO werkt mee aan nieuwe kansen voor schokbrekerbranche

  • Automotive

Grote autofabrikanten investeren voortdurend in de ontwikkeling van schokbrekers. Nederlandse MKB-bedrijven uit de schokbrekerbranche ontwikkelden samen met TNO een alternatief, dat toepasbaar is in de nichemarkten waarin zij doorgaans opereren.

TNO werkt mee aan nieuwe kansen voor schokbrekerbranche

Neem een ambulance. Op weg naar een ongeval moet die aan heel andere eisen voldoen als op de terugweg, bijvoorbeeld naar een ziekenhuis. Op de heenweg tellen vooral snelheid en betrouwbaarheid, op de terugweg gaat het om rust en comfort voor de patiënt en dat vraagt om verschillende instellingen van de schokbrekers. Als de schokbrekers van de ambulance bovendien snel reageren op veranderingen in het wegdek zoals een overgang van asfalt naar klinkers of een verkeersdrempel, dan is zowel de chauffeur als de patiënt daarbij gebaat.

Technologie Cluster

Het zijn vooral dit soort gespecialiseerde aanpassingen in de vering van auto’s die Nederlandse schokbrekerbedrijven aanbrengen. Niet alleen in ambulances, maar bijvoorbeeld ook in sport- en racewagens. TNO’er Ron Wouters: ‘De bedrijven in de branche houden contact met elkaar via Shock Absorber Valley, waaraan ook TNO deelneemt. Daar is het plan ontstaan om samen te gaan werken aan een alternatief voor de schokbrekertechnologie van de grote autofabrikanten.

We hebben gekozen voor de vorm van een Technologiecluster (TC), waarin MKB-bedrijven en TNO kennis delen en praktisch toepasbaar maken.’ Het TC kreeg de naam DRASC, het Dutch Road Adaptive Suspension Control-project. TNO leverde kennis waarmee proeven en metingen zijn gedaan en droeg bij aan de verdere ontwikkeling van de verstelbare schokbrekers.

Robuust en kosteneffectief

Het TC, waaraan naast TNO zes MKB-bedrijven deelnamen, verliep succesvol en de resultaten zijn op 22 september in een speciale bijeenkomst met de branche gedeeld. Wouters: ‘We hebben om te beginnen een regelaar ontwikkeld, waarmee automobilisten het gedrag van schokbrekers zelf kunnen aanpassen aan hun wensen. Zo kun je een ambulance zowel instellen op snelheid als op comfort. Vervolgens hebben we gekeken naar mogelijkheden om de instelling van de schokbrekers aan te passen aan het wegdek.

Daarvoor is sensorinformatie nodig over de aard van dat wegdek en een slim algoritme dat die informatie vertaalt naar een juiste instelling van de schokbrekers. Ook daarin zijn we geslaagd en de deelnemers aan het TC maken de technologie nu geschikt voor toepassing in hun eigen bedrijf en introductie op de markt.’

Nieuwe kansen

Ondertussen denken de deelnemers aan het TC alweer verder. Wouters: ‘Bijvoorbeeld aan een systeem dat onthoudt waar een auto heeft gereden en daar de instelling van de schokbrekers tijdig op aanpast. We denken ook aan een landelijke informatiebank met gegevens over het wegdek. Die informatiebank wordt gevoed met de data die de schokbrekers doorgeven. Dat kan ook interessant zijn voor wegbeheerders, die de gegevens kunnen gebruiken om vast te stellen waar onderhoud nodig is.’

Zo ontstaan er nieuwe kansen voor ondernemers, bijvoorbeeld voor softwareontwikkelaars of ict’ers die het landelijke informatiesysteem kunnen ontwikkelen, inclusief het organiseren van de informatiestromen die daarvoor nodig zijn: ‘Zij kunnen samenwerken met hechte club van MKB’ers uit de schokbrekerbranche, die de krachten hebben gebundeld omdat ze beseffen dat ze samen sterker staan.’

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!