Uienbedrijf gebruikt restwarmte frietfabriek Lamb/Weston Meijer

  • Innovatie & MVO

De restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions is officieel in gebruik genomen. Op 2 juli jongstleden verrichtte Ben de Reu, gedeputeerde van de Provincie Zeeland, de openingshandeling.

Uienbedrijf gebruikt restwarmte frietfabriek Lamb/Weston Meijer

Hij deed dit samen met Chayenne Wiskerke, directeur van Wiskerke Onions, en Erik de Been, projectmanager namens Lamb Weston / Meijer.

Energiezuinige uien

Met de komst van de restwarmtekoppeling produceert Wiskerke Onions vanaf heden ruim 35 miljoen netjes uien op energiezuinige wijze. Dat wil zeggen dat 1 op de 5 in Nederland geconsumeerde uien nu duurzaam wordt gedroogd met 100 procent restwarmte van Lamb Weston / Meijer. Deze stroomt als water van 60 graden Celsius van de aardappelverwerker via buizen naar het naastgelegen perceel van Wiskerke Onions. Daar wordt de warmte omgezet in lucht van 30 graden Celsius.

Samenwerking

De samenwerking tussen deze twee agro-foodbedrijven levert elk jaar een besparing op van 500.000 m3 aardgas, ofwel de energieconsumptie van 300 huishoudens. Bovendien vermindert dit de uitstoot van CO2 met zo’n 875 ton. Dat is net zoveel als de jaarlijkse CO2-opname van vijftigduizend bomen.

Green deal

Dit project past in het beleid van de Provincie Zeeland om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren. Daarvoor heeft de Provincie een Green Deal met de overheid gesloten, van waaruit een subsidie is verstrekt die deze restwarmtekoppeling mogelijk maakt. Ook Smart Delta Resources – een samenwerkingsverband van elf energie- en grondstof-intensieve bedrijven – heeft hieraan meegewerkt.

Financieel duurzaam

“De prijs van aardgas zal de komende jaren alleen maar stijgen, dus dit is ook financieel duurzaam”, zegt Chayenne Wiskerke. “Wiskerke Onions wil de meest duurzame uienleverancier zijn op de wereldmarkt. We produceren een aanzienlijk deel onder het keurmerk Planetproof, en besparen ruim 10 duizend transportkilometers door onze logistiek via Vlissingen tedoen. Ook hebben we nu 1600 zonnepanelen op ons dak liggen. Dat is 2600 vierkante meter groene energie.”

Duurzaam in agrofood

Lamb Weston / Meijer is al even ambitieus. “Wij willen leidend zijn in duurzame ontwikkeling in agrofood”, zegt Lisette Jacobs, Director HR & Communications. “Dat lukt alleen maar via samenwerkingen zoals deze. Minder watergebruik, het voorkomen van afval en het minimaliseren en vergroenen van energiegebruik is onze duurzame top 3. Dit systeem van restwarmtekoppeling sluit hier volledig bij aan.”

Actueler dan ooit

Projectleider Erik de Been – bij Lamb Weston / Meijer verantwoordelijk voor het verwaarden van reststromen – nam twee jaar geleden het initiatief om dit traject samen met Wiskerke Wiskerke Onions op te starten. “Toen was er nog geen energie-akkoord dat onlangs is getekend en er was nog geen sprake van het versneld stoppen van de winning van Gronings gas”, zegt De Been. “Er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd, waardoor dit systeem van restwarmtekoppeling actueler is dan ooit.”

Voorbeeldfunctie

Laurens Meijering (Smart Delta Resources) en Ben de Reu (Provincie Zeeland) benadrukken de betrokkenheid van bedrijven. “Het zijn de bedrijven zelf die de trekkers zijn”, zegt Meijering. “Er wordt veel gesproken over CO2-reductie, maar hier maken Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions er ook werk van!” De Reu: “Ik hoop dat dit een goed voorbeeld is voor andere bedrijven – met name in het MKB – om zelf ook werk te maken van duurzame samenwerking.”

Meer informatie over Economische Impuls Zeeland, N.V.:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!