Uniek initiatief Kempische Transportbedrijven - KLC uit de startblokken

  • Logistiek & Vervoer

Nog dit jaar zijn de eerste onderdelen van het full service logistiek centrum op het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert klaar. Een unieke samenwerking ligt aan dit initiatief ten grondslag.

Uniek initiatief Kempische Transportbedrijven - KLC uit de startblokken

Drie transportondernemers uit de regio, Van der Heijden, Daris en Van Dingenen hebben de handen ineen geslagen. Samen met MS Schippers, leverancier van producten voor de agrarisch ondernemer, nemen zij maar liefst 12,7 hectare bedrijventerrein af. Dit omvangrijke full service Kempisch Logistiek Centrum (KLC) krijgt zijn beslag in het zuidelijk deel van het KBP, grenzend aan de A67.

Het KLC gaat allereerst gefaseerd plaats bieden aan de drie transportbedrijven. Daarnaast voorziet het logistieke centrum in een beveiligde truckparking, een truckwerkplaats, een truckwash, een bandensteunpunt, een verkooppunt voor diesel en een truckrestaurant met facilitypoint voor het KBP. Die voorzieningen staan niet alleen de drie transportbedrijven ten dienste. Ook truckers die gebruik maken van de parking kunnen daar terecht. Nooit eerder werd een dergelijke voorziening in Nederland door transportondernemers zelf gerealiseerd. Het is dan ook niet zonder trots dat de betrokkenen vertellen hoe een bijzondere samenwerking heeft geleid tot een heel bijzonder resultaat.

Belangrijke mijlpalen

Hans van Steensel (Van Steensel Consultants) is vanaf het prille begin in 2006 bij dit initiatief betrokken. ‘De ondertekening van de koopovereenkomst in mei en de daadwerkelijke grondoverdracht van afgelopen 1 juni zijn werkelijk grote mijlpalen. Wat begon als een onderzoek naar de haalbaarheid van de verplaatsing van drie transportbedrijven naar het KBP is uitgemond in een grootschalig logistiek centrum waar voor de drie bedrijven, voor truckers in het algemeen en voor andere ondernemers en medewerkers op het KBP uitstekende voorzieningen worden getroffen. Zo’n ontwikkelingsproces vraagt even, ook vanwege de aanvraag van subsidies en de herontwikkeling van de achterblijvende locaties van de transportbedrijven. Het economische klimaat zit ook niet mee. Maar vanaf nu gaat het snel. Voor het einde van het jaar is de truckparking gerealiseerd en we starten nog dit jaar met de bouw van de eerste logistieke gebouwen. Daarvan is oplevering gepland in het voorjaar van 2013.’

Voordelen evident

De voordelen van de samenwerking zijn evident, meent Van Steensel. ‘Maar je moet als transportondernemers, die toch ook elkaars concurrent zijn, dat wel willen en kunnen zien. Gezamenlijke ontwikkeling van het terrein is kostenbesparend en levert meteen een eenmalig voordeel op. Door voorzie-ningen zoals een werkplaats en truckwash gezamenlijk te gebruiken, bespaar je structureel kosten. En dat geldt zeker voor de efficiencyslag die de bedrijven gaan maken door gezamenlijke overslag en vervoer. Lege trucks moeten tot het verleden gaan behoren, omdat de transporteurs vrachten kunnen gaan combineren.’

Truckparking

Daarnaast biedt het KLC voorzieningen aan derden. ‘De parking voorziet in een grote behoefte. De A67 is wat vrachtwagens betreft de drukst bereden snelweg van Nederland. Er bestaat een nijpend parkeerprobleem. Vandaar dat Rijkswaterstaat meteen 100 openbare truckparkeerplaatsen huurt. Zij hebben ook geconstateerd dat de overlast aan criminaliteit groeit en dat nogal wat parkings in Nederland veel te wensen over laten. Het beveiligde deel van het terrein komt daaraan tegemoet. Dat is uitgerust met de meest moderne voorzieningen voor beveiliging en er is toezicht. Voor truckers die parkeren of overnachten zijn ook alle faciliteiten aanwezig, zowel in technisch opzicht met de werkplaats en de brandstofvoorziening als met douches en het restaurant. Voor het truckrestaurant zijn we nog op zoek naar een geschikte exploitant. De eerste gesprekken daarvoor lopen nu. Als we daarmee rond zijn, gaan we dat bouwen. Daar kunnen dan natuurlijk ook anderen op het KBP gebruik van maken, gewoon voor een broodje of voor een zakenlunch. Op de bovenverdieping realiseren we een facilitypoint. Daar komt kantoorruimte te huur voor bijvoorbeeld een copyshop, een arbodienst of een prbureau. Het KBP gaat er zeer waarschijnlijk haar parkmanagementorganisatie huisvesten.’

Alles onder een dak

Ook bij de drie transportondernemers is het enthousiasme groot. Gert-Jan van der Heijden: ‘We zitten nu op twee locaties die beide te klein zijn. Uit oogpunt van efficiency en communicatie is het voor ons al een belangrijke stap vooruit als we straks op het KBP alles onder een dak hebben. Voor ons was het KBP een vanzelfsprekende locatie, omdat onze chauffeurs vrijwel allemaal uit deze regio komen.’ Dat geldt voor de andere transporteurs evenzeer. Jan van Dingenen: ‘Wij bestaan dit jaar 75 jaar en hebben al die tijd op De Wijer gezeten. Maar daar is groei niet meer mogelijk, met als gevolg dat onze activiteiten verspreid zijn over zes verschillende locaties. Verhuizen is dringend gewenst en we zijn blij dat we in Hapert kunnen blijven. Uiterlijk begin 2014 verhuizen we naar het KBP. Daar gaan we natuurlijk gebruik maken van de voorzieningen die er zijn getroffen en waar mogelijk samenwerken.’ Transportbedrijf Daris is al 118 jaar actief in Bergeijk. Verhuizen is dus een beetje afscheid nemen van de geboortegrond. ‘Maar dit is een kans die we niet mogen missen’, meent Ad Daris. Zo levert de kortere afstand van het KBP tot de snelweg belangrijke voordelen op. Servaas van der Heijden: ‘Op jaarbasis moet je dan toch denken aan zo’n 250.000 tot 300.000 kilometer die we minder rijden. Het telt snel op als je met 80 combinaties dagelijks op de weg bent. Als je dat vertaalt in liters brandstof en CO2 uitstoot, dat is dat niet alleen voor de kosten maar ook voor het milieu een stevige verbetering.’ ‘Met deze verhuizing realiseren wij een vermindering van 8% uitstoot door de verkorte afstand tot de snelweg’, vult Ad Daris aan. ‘Dat speelt ook bij aanbestedingen tegenwoordig een belangrijk rol.’

Massa is kassa

Hoewel de noodzaak tot verhuizing dus door elk bedrijf afzonderlijk wordt gevoeld, is de meerwaarde van de samenwerking groot. Gert-Jan van der Heijden: ‘ We hebben gezamenlijk een inkoopvoordeel,
bijvoorbeeld voor de diesel. Dat dieseluitgiftepunt bedient straks 150 trekkende eenheden plus het overige zakelijke verkeer. Dan geldt massa is kassa. Maar het belangrijkste voordeel ligt in de
logistieke samenwerking. Door onderlinge afstemming van overslag en planning, kunnen we allemaal veel efficiënter werken.’ Daris: ‘We kunnen vrachten combineren, zodat er minder kilometers
worden gereden en dus ook het milieu minder wordt belast.’ Daris houdt nog wel een opslag in Bergeijk aan. ‘De herontwikkeling van de huidige locatie is nog even een lastig punt. Maar het crossdocken gebeurt uiteraard op het KBP, zodat we slim vrachten kunnen combineren. Bovendien vestigen zich op het KBP ook weer potentiële klanten. Een uitgelezen kans dus.’

Klaar voor de toekomst

Natuurlijk was het even wennen, concurrenten bij elkaar aan tafel. ‘Maar we hebben meteen goede afspraken gemaakt en elkaar met respect bejegend’, vertelt Gert-Jan van der Heijden. ‘Toen was het
ijs snel gebroken. Daris en wij gaan zelfs gezamenlijk een kantoorruimte in gebruik nemen, met voor elk eigen ruimtes. Verder maakt Daris gebruik van onze logistieke hal. Voor onze vrachtwagenvloot
komt er een eigen parkeerterrein van 10.000 vierkante meter en verder komt er een hal van zo’n 9000 vierkante meter. Bovendien is er rekening gehouden met toekomstige groei. Daar hebben we terrein voor gereserveerd.’ Die groei gaat er komen, menen de drie ondernemers stellig. ‘Als de markt aantrekt, zijn wij er helemaal klaar voor.’ En dat is maar goed ook, want bij familiebedrijf Van der Heijden bereidt de vierde generatie zich inmiddels voor op een toekomst in de transport. ‘Dat is natuurlijk ook een goede reden om zo’n grote stap te willen zetten’, zegt Gert-Jan van der Heijden. ‘Er moet alleen nog meer gas op’, meent Servaas, voor wie de verhuizing niet snel genoeg een feit kan zijn.

Meer informatie over KEMPISCH BEDRIJVENPARK (KBP):

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!