home » projecten » Bouw »

Van den Maagdenberg trots op reconstructie van dijk bij De Heen

  • Bouw

Gebroeders van den Maagdenberg in Hoeven is al meer dan 75 jaar gespecialiseerd in de uitvoering van grondwerken in de breedste zin van het woord. Eén van de hoofdactiviteiten is het verzorgen van het grondwerk voor de aanleg van pijpleidingen.

Van den Maagdenberg trots op reconstructie van dijk bij De Heen

Tegelijkertijd concentreert het West-Brabantse bedrijf zich steeds meer op de realisatie van cultuurtechnische of civiel technische projecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een breed en modern machinepark. Een mooi voorbeeld van een dergelijk project, is de reconstructie van de dijk bij De Heen in opdracht van Waterschap Brabantse Delta.

De Heen

‘Op de dijk bij De Heen stonden Haringman dijkverhogingselementen. Het waterschap wilde deze betonelementen graag laten verwijderen en daarnaast werd er verzocht een verhard inspectiepad aan te leggen’, legt Stan Koevoets van Gebr. van den Maagdenberg uit. ‘Wij hebben over een afstand van ca. 2,5 kilometer alle betonelementen verwijderd. Vervolgens hebben we met een mobiele breker de betonelementen klein gemaakt en dit  als verharding verwerkt in het inspectiepad. De vrijgekomen grond uit het cunet van het inspectiepad is ter plaatse verwerkt. De dijk is daarna opnieuw ingezaaid en de afrastering is daarbij keurig in oude staat terug gebracht.’

3D-gps-systeem

Bij de werkzaamheden op en rond de dijk maakte Gebr. van den Maagdenberg onder meer gebruik van een machine die is uitgerust met een 3D-gps-systeem. Koevoets: ‘Het overgrote deel van ons machinepark is uitgerust met zo’n systeem. Nadat de tekeningen van de opdrachtgever zijn ingevoerd, kan de machinist op het beeldscherm in zijn cabine tot op de milimetere nauwkeurig zien wat hij moet graven of uit moet vlakken.’

Telescopic arm

Als enige bedrijf in Nederland beschikt het Hoevense bedrijf ook over een machine met een Telescopic Arm van 30 meter. Dit is een unieke machine die in Duitsland en Zwitserland al regelmatig wordt gebruikt voor het uitgraven van diepe bouwkuipen, voor bijvoorbeeld parkeergarages. ‘Hij kan in een keer anderhalve kuub opknijpen. Verder is hij ook te gebruiken op locaties met een beperkte ruimte, waardoor hij kan worden ingezet in bebouwd gebied. Bovendien hebben we zelf de middelen om deze machine te transporteren.’ Daarom ook zeer geschikt voor bouwprojecten in ons Nederland waar de ruimtes in vooral binnenstedelijke gebieden vaak erg beperkt is.

Goede communicatie

Koevoets kijkt met een goed gevoel terug op het dijkproject bij De Heen, waarvoor onlangs de laatste handelingen zijn verricht. ‘Doordat we al in een vroegtijdig stadium bij het project zijn betrokken, hebben we heel efficiënt en doelgericht kunnen werken. Door een goede communicatie met het waterschap, de gemeente Steenbergen en de omwonenden hebben we alle verwachtingen kunnen waarmaken en het project binnen de tijd en het afgesproken budget uitgevoerd. Wij blijven ons de toekomst richten op dit soort projecten, dit om een nog breder dienstenpakket aan onze klant aan te kunnen bieden.'

Auteur: Gerben van den Broek

Meer informatie over MAAGDENBERG B.V., GEBR. VAN DEN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!