Webapplicatie voor schippers heeft nut bewezen

  • Logistiek & Vervoer

De webapplicatie voor schippers, die ontwikkeld is om de lading bij klanten en leveranciers makkelijker aan te melden, heeft zijn nut bewezen in de pilot Uniform Aanmelden Barges (UAB), een van de subprojecten van Logistics Accelerator.

Webapplicatie voor schippers heeft nut bewezen

De nieuwe werkwijze wordt nu verder uitgebreid naar andere terminals.

De voordelen van de nieuwe webapplicatie voor de binnenvaart zijn veel. Met de webapplicatie kunnen de schipper en de terminal operator op een vlotte en gestructureerde manier gegevens over de lading met elkaar uitwisselen. De schipper kan via de moderne media (internet of app, pc, tablet of telefoon ) zijn lading aanmelden en op de hoogte blijven van de verwachte aankomsttijd bij de steiger. Hierdoor kan hij zonder verder oponthoud aanleggen. De schipper doet er verder zijn voordeel mee door bijvoorbeeld een gunstiger getijdenstroom af te wachten, langzamer te varen (winst voor economie en milieu) en tijdig een wachtplaats te zoeken.

De terminal operator krijgt met de applicatie een uniforme werkwijze en heeft meer betrouwbare data van het schip en van de schipper (codes, e-mail, gsm, etc.) op het juiste tijdstip en op de juiste plaats beschikbaar. Bovendien zijn de scheepvaartbewegingen transparanter en kunnen terminal operators hun steigers beter benutten.

Uitrol

De nieuwe werkwijze is bewezen in een pilot, waarin Zeeland Refinery een voortrekkersrol had. Met ondersteuning van het project Logistics Accelerator en onder leiding van NV Economische Impuls Zeeland zal de nieuwe werkwijze worden uitgebreid naar andere terminals, met name Dow Benelux en OilTanking Terneuzen.

Scheepvaart in beeld

De nieuwe werkwijze wordt mede gestimuleerd door Zeeland Seaports, die op deze manier meer inzicht krijgt in de actuele en geplande vaarbeweging van de binnenvaart. Ook kunnen Zeeland Seaports en Rijkswaterstaat met deze nieuwe manier van aanmelden de beperkt beschikbare wacht-/ligplaatsen van binnenvaart in de Zeeuwse wateren beter benutten.

Koepelproject Logistic Accelarator

De pilot UAB is uitgevoerd binnen het project Logistics Accelarator. Het project Logistics Accelarator wil het transport over water versterken. Zij heeft hiervoor drie werkpakketten geformuleerd: ontwikkelen van kennis en business, versterken en verbinden van het achterland en ontwikkelen ICT en logistiek. UAB is een pilot binnen ICT en Logistiek. Dit werkpakket wil de Zeeuwse (haven)logistiek verbeteren door inzet van ICT. Het subproject UAB is gericht op de communicatie van binnenvaart en verladers in de Zeeuwse havens, met name op de aanmeldingsprocedures voor binnenvaartschepen.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!