Werklozen na opleiding aan de slag bij Food-bedrijven Noordoost-Brabant

  • Arbeidsmarkt

Op vrijdag 27 januari hebben 18 werklozen die deelnemen aan het werkgelegenheidsproject Stars4Food, vol trots, de door hen behaalde opleidingscertificaten in ontvangst genomen. Het merendeel van deze groep gaat per 30 januari weer daadwerkelijk aan het werk in de voedingsmiddelensector.

Werklozen na opleiding aan de slag bij Food-bedrijven Noordoost-Brabant

Na een uitgebreide selectie, commitment vanuit het bedrijfsleven en de sociale diensten van de gemeentes Veghel, Oss, Uden, Schijndel, St.-Michielsgestel en Bernheze en samenstelling van de opleiding, is  eind september het opleidingstraject Stars4Food van start gegaan, een initiatief van Food & Feed Noordoost-Brabant. Binnen dit project werd 18 werklozen de mogelijkheid geboden om door middel van het volgen van een kortdurende opleiding weer aan het werk te gaan in de voedingsmiddelensector.  De deelnemers zijn afkomstig van drie sociale diensten: Optimisd (de gemeentes Veghel, Schijndel, St.-Michielsgestel en Bernheze), Gemeente Uden en Gemeente Oss.

Permanente aanwezigheid, enthousiasme van de deelnemers en docenten en betrokkenheid van bedrijven heeft tot een succesvolle afronding van de opleiding geleid. De koppeling tussen bedrijf en deelnemer om daadwerkelijk aan het werk te gaan, heeft – ondanks enkele uitdagingen als taalachterstand, geloofsovertuiging, werktijden, fysieke belemmeringen en hoogte van de uitkering – inmiddels ook plaatsgevonden en vrijwel alle deelnemers gaan nu dan ook daadwerkelijk aan het werk in de productie, logistiek of catering.

Toekomstig tekort aan medewerkers

Food & Feed Noordoost-Brabant is een samenwerkingsverband van 30 bedrijven uit de voedingsmiddelen- en diervoedersector in Noordoost-Brabant en spant zich in om voldoende arbeidspotentieel beschikbaar te hebben en te houden in deze sectoren. Sectoren met grote toegevoegde waarde, werkgelegenheid en betekenis op regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal gebied. Aanleiding voor deze samenwerking is het toekomstige tekort aan medewerkers.

Behoud van huidige werknemers en werving van nieuwe werknemers wordt gerealiseerd door imagoverbetering van de sector, afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de realisatie van een regionaal herkenbaar netwerk waarin de 3 O’s (ondernemers-overheid-onderwijs) vertegenwoordigd zijn.

Voor het opleidingstraject stars4Food heeft Food & Feed Noordoost-Brabant samengewerkt met ondernemers (FrieslandCampina DMV, Sligro, Hutten Catering, Dalco Food, Vion en Peka Kroef), onderwijs (AOC Helicon en ROC de Leijgraaf) en overheden (sociale diensten van de genoemde gemeenten en UWV WERKbedrijf). Samen hebben zij vorm gegeven aan de inhoud van dit leer/werk traject, waarbij de deelnemers een is  wordt aangeboden bij een van de deelnemende bedrijven. Tijdens de leerperiode zijn (deel)certificaten behaald op MBO 1 en 2-niveau op het gebied van o.a. kwaliteit, veiligheid, hygiëne, voedselproductie en procestechniek.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de 5-sterrenregio Noordoost-Brabant.

Meer informatie over Food & Feed Noordoost-Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!