Werkt u al samen met het mbo?

  • Onderwijs & Training

Het kost weinig verbeeldingskracht om voor te stellen hoe het dagelijks leven vastloopt zonder beroepskrachten. Wie helpt je verder bij de apotheek? Wie repareert je auto? Wie vangt je kinderen op of knipt je haren?

Werkt u al samen met het mbo?

Mbo-onderwijs, de motor van de economie

ROC West-Brabant is met acht mbo-opleidingen een van de grootste opleiders in de regio. Om de kloof tussen arbeidsmarkt en onderwijs te dichten, zoekt het ROC West-Brabant bewust de samenwerking op met het bedrijfsleven. Werkt u al samen met het mbo?

Samenwerking met regionaal bedrijfsleven

De samenwerking tussen ROC West-Brabant en het regionaal bedrijfsleven kent vele gezichten, bijvoorbeeld in de vorm van stageplaatsen, praktijkopdrachten, kennisoverdracht via gastcolleges en docentenstages, sparringpartners en door samen te ontwikkelen en te innoveren. Rob Neutelings, voorzitter a.i. Raad van Bestuur ROC West-Brabant: “Waar mogelijk sluiten we aan bij bestaande bedrijfsnetwerken om te kijken hoe we die samenwerking het beste kunnen vormgeven. Maar als zo´n netwerk er niet is, bijvoorbeeld omdat in een bepaalde branche vooral zzp´ers werken zoals in de kappersbranche, dan organiseren we zo´n netwerk zelf.” Het ROC West-Brabant heeft het tij mee, want het bedrijfsleven heeft belang bij samenwerken gezien de grote behoefte aan mbo’ers op de arbeidsmarkt.

Samenwerken met ROC West-Brabant 

Ideeën over hoe u met uw organisatie kunt bijdragen aan een goede aansluiting tussen mbo-onderwijs en bedrijfsleven? Neem contact op met ROC West-Brabant of met een van de aangesloten opleidingen. 

Publiek private samenwerkingen

ROC West-Brabant zoekt naar partners in het bedrijfsleven die willen meehelpen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Zorgboulevard Roosendaal in het Kellebeek College is een prachtig voorbeeld van zo´n publiek private samenwerking. Het gebouw aan de Oostelijke Havendijk 1 in de Roosendaalse wijk Stadsoevers heeft de praktijk in huis gehaald. Zorgpartners uit de omgeving, zoals TWB Thuiszorg met Aandachtt, hebben werkplekken in het Kellebeek College. Wie met zijn kind het consultatiebureau bezoekt, kan daarvoor ook op de Zorgboulevard terecht. S&L Zorg runt de Kadosjop op de begane grond in het gebouw. De kunstenaars van S&L Zorg maken hier hun kunstwerken en verkopen ze ook. De opbrengst wordt geïnvesteerd in dit dagbestedingsproject. Ook multimediawerkplaats Flitzdezign van SDW is bij het Kellebeek te vinden. Studenten van het Kellebeek College worden op deze manier dagelijks geconfronteerd met hun toekomstige beroepspraktijk. De combinatie van functies in een en hetzelfde gebouw zorgt voor een, direct bij binnenkomst, voelbare dynamiek.

Joost de Jongh, directeur van het Kellebeek College: “Je kunt dit alleen met partners die er voor gaan. Ik ben trots op de organisaties die van begin af aan in deze samenwerking geloofden. Behalve SDW en TWB Thuiszorg met Aandacht, zijn dat bijvoorbeeld ook het Bravis Ziekenhuis, Stichting Groenhuysen en het Care Innovation Center die met het Huis van Morgen een belangrijke rol spelen in de brug tussen onderwijs en zorginnovatie. Met hulp van het regionaal investeringsfonds hebben we hier de samenwerking vormgegeven. Belangrijk, want we hebben de vmbo’ers en mbo’ers heel hard nodig in onze samenleving. Zij zijn de motor van onze economie.”

Instrument voor personeelswerving

Holland Casino Breda is een van de regionale bedrijven die het contact met ROC West-Brabant bewust heeft aangehaald. Johan Kamma, directeur bij Holland Casino Breda: “Ons personeelsbestand was gedateerd. Via reguliere advertentiekanalen lukte het ons niet om nieuwe mensen aan te trekken. Daarom hebben we enkele jaren geleden contact gezocht met het Cingel College in Breda, onderdeel van ROC West-Brabant. De professionaliteit van ons bedrijf en de nadruk op hospitality en klantgerichtheid daarin overtuigde hen om met ons in zee te gaan. Daar is de tailormade Holland Casino Academie uit voortgekomen. De eerste vijftien studenten stromen dit jaar uit. Een deel van hen krijgt een contract bij ons. De andere afgestudeerden hebben bij ons zoveel mensenkennis en communicatieve vaardigheden opgedaan dat zij makkelijker een baan zullen vinden. Ik ben supertrots op deze samenwerking en op het bereikte resultaat. Binnen ons personeelsbestand zit nu weer veel meer dynamiek. Onze collega´s in Rotterdam hebben het concept overgenomen.”

Kansrijk en wendbaar opleiden

Bovenstaande casus bewijst dat de strategie van ROC West-Brabant om leerlingen en studenten kansrijk en wendbaar op te leiden, werkt. De studenten worden op het mbo niet alleen voor een vak opgeleid maar krijgen 21e-eeuwse vaardigheden mee, zodat ze zich staande kunnen houden in een maatschappij die voortdurend verandert. Ze worden opgeleid om zich makkelijk aan te kunnen passen aan deze veranderingen en krijgen bagage mee voor de beroepen die nu nog niet eens bestaan. Zo is in de les ook aandacht voor het omgaan met moderne technologie, zoals virtual reality. 
Jeroen Mutsters is docent ICT aan het Zoomvliet College: “Met studenten van de opleiding gamedevelopment hebben we een applicatie ontwikkeld, de rekenapp. De gebruikers van de app, studenten uit de hoogste groepen van het basisonderwijs en de laagste klassen van het voortgezet onderwijs, maar ook op het mbo, leren in een virtuele game-omgeving wiskundige opgaves maken. Met de ontwikkeling van dit leermiddel, waar we overigens de ROC Talenttour 2017 mee hebben gewonnen, wordt de aansluiting op de arbeidsmarkt ook verbeterd. Extra mooi aan dit project was dat onze ICT-studenten direct samenwerkten met studenten van de opleiding Media-vormgeving. ”

Over ROC West-Brabant

ROC West-Brabant telt 9 vmbo-scholen (waaronder ook de Praktijkschool en ISK) en 8 mbo-scholen in de regio. De 8 mbo-scholen zijn: Cingel College (Breda, sector Horeca en Toerisme), Kellebeek College (Roosendaal, sector zorg en welzijn), Prinsentuin College (Breda, sector groen), Vitalis College (Breda, sector zorg en welzijn), Florijn College (Breda, sector economie), Markiezaat College (Bergen op Zoom, sector techniek), Radius College (Breda, sector techniek), Zoomvliet College (Roosendaal, sector economie). Het aantal studenten aan de mbo-scholen van ROC West-Brabant is bijna 16.000. Er zijn twee soorten leerwegen: Bol (Beroeps Opleidende Leerweg, 70% lessen en 30% beroepspraktijk ofwel stage) en Bbl (Beroeps Begeleidende Leerweg, 1 dag per week naar school en 4 dagen per week aan het werk). De afgelopen jaren is het aantal Bbl-trajecten gedaald door de economische crisis. Ondanks dat de economie weer op stoom is, groeit het aantal Bbl-trajecten momenteel nog niet. Meer over ROC West-Brabant in het organisatie.

Tekst: Hennie van de Kar

Meer informatie over Curio:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!