Westerscheldetunnel Maintenance gaat voor duurzaamheid

  • Maintenance

In het integrale onderhoudscontract van Westerscheldetunnel Maintenance is een groot onderdeel gewijd aan duurzaamheid.

Westerscheldetunnel Maintenance gaat voor duurzaamheid

Steeds meer organisaties besteden aandacht aan duurzaamheid als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is in het integrale onderhoudscontract van Westerscheldetunnel Maintenance (WM) een paragraaf gewijd aan duurzaamheid. Duurzaamheid als onderdeel van het contract heeft betrekking op hoe WM als organisatie de verantwoordelijkheid neemt om het milieu zo min mogelijk te belasten. Denk daarbij aan transport, materialen en gereedschappen. Zo zijn er afspraken gemaakt om schadelijke emissies en afvalstromen, veroorzaakt door onderhoudshandelingen, aanzienlijk te beperken, zelfs tot 50%.

Om dit te bereiken zijn maatregelen opgesteld om de doelstellingen rondom duurzaamheid daadwerkelijk te realiseren. Op 8 oktober zijn, tijdens een nachtelijke tunnelbuis sluiting, twee “pilot’s” uitgevoerd.

Eerste pilot

Bij de 1e pilot zijn een tweetal elektrische scooters ingezet voor inspectie werkzaamheden tijdens onderhoudsafsluitingen i.p.v. voertuigen met een verbrandingsmotor. De inzet van de elektrische scooters levert niet alleen CO2 en geluidsreductie op maar is tevens vele malen handiger in het gebruik voor de service-technici. Het testen van diverse systemen in hulpposten en dwarsverbindingen verloopt veel efficiënter. Na evaluatie blijkt dat de inzet van de van deze elektrische scooters positief is bevallen.

Christian Braat; “Een van de taken tijdens een tunnelbuis afsluiting zijn inspecties. Hiervoor zijn geen of weinig materialen nodig, waardoor de scooters een uitkomst zouden kunnen zijn. De E-scooters zijn prima bevallen. Het veelvuldig in- en uitstappen uit een voertuig kan zeer vermoeiend zijn, zeker bij test-werkzaamheden aan bijv. de intercominstallatie. Deze intercoms bevinden zich om de 50 meter en in elke dwarsverbinding. Bij elkaar zijn het 135 stuks intercoms in de hulpposten en 28 stuks in de dwarsverbinding. Totaal dus 163x in- en uit stappen alleen al voor deze test. Door dit uit te voeren met de elektrische scooters gaat dit vele malen beter, handiger en sneller. Spannend was of de E-scooters over voldoende vermogen zouden beschikken om de helling van 6 graden en de lengte van 6 kilometer te overbruggen. Uit de pilot bleek dat meer dan twee keer op en neer gereden kan worden, dus zo’n 27 km.”

Tweede pilot

Een tweede pilot is het “tegelwassen” van tegelwanden bij de in- en uitrit zone van de tunnelbuis. Tijdens de onderhoudsafsluiting worden de tegelwanden gewassen door een speciale tegelwasmachine, gestationeerd in Amsterdam. Niet alleen het tegelwassen zelf maar ook de reisafstand Amsterdam- Westerscheldetunnel en visa versa veroorzaakt momenteel veel emissie. Onderzocht is of het handmatig wassen van de tegelwanden besparingen zouden kunnen opleveren.

Door te kiezen voor een lokaal gevestigd bedrijf en handmatig schoonmaken en dit te vergelijken met de tegelwas machine bleek dat een significante besparing mogelijk zou moeten zijn.

Belangrijk uitgangspunt in deze pilot was wel of eenzelfde kwaliteit kon worden behaald en ook of het binnen de beschikbare tijd kon worden uitgevoerd.

Een eerste proef m.b.t. deze pilot is inmiddels gunstig afgerond. Het werk kan binnen de gestelde tijd gerealiseerd worden met vergelijkbare kwaliteit. Naast een enorme emissieverlaging resulteert deze werkwijze ook in een geluidsreductie en verbetering van de luchtkwaliteit. Met andere woorden verbetering in duurzaamheid lukt en loont.

Meer informatie over N.V. WESTERSCHELDETUNNEL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!